Bethlen Gábor Díj

A Bethlen Gábor-díjasok és laudátoraik névsora (1983–) 1986–2012

Prae-Bethlen Gábor-díjasok: még az Alapítvány hivatalos engedélyezése előtt Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra adta át e kitüntetést és a vele járó 30 000 Ft-os díjat; 1983-ban a szilenciumra ítélt Csoóri Sándornak, 1984-ben Czakó Gábornak, 1985-ben Nagy Gáspárnak.

1986.

Domokos Pál Péter csángó-néprajzkutató (Budapest), L: Andrásfalvy Bertalan

1987.

Zbigniew Herbert lengyel költő (Varsó), L.: Csoóri Sándor

Király Károly  erdélyi politikus (Marosvásárhely), L.: Für Lajos

Szabó T. Attila erdélyi nyelvtudós (Kolozsvár, posztumusz), L.: Vekerdi L.

1988.

 Duray Miklós szlovákiai nemzetiségpol. (Pozsony), L: Csengey Dénes

 Bohumil Hrabal cseh író (Prága), L.: Kiss Gy. Csaba

 Janics Kálmán  szlovákiai magyar újkortörténész (Vágsellye), L.: Király P.

 Ujszászy Kálmán református teológus (Sárospatak), L.: Czine Mihály

1989.

Dr. Szeli István délvidéki irodalomtörténész (Újvidék), L.: Hornyik Miklós

Veno Taufer   szlovén költő (Ljubljana), L.: Domokos Mátyás

Tőkés László  erdélyi református lelkész (Temesvár), L.: Vályi Nagy Ervin

Turczel Lajos irodalomtörténész (Pozsony), L: Dobos László

1990.

Püski Sándor és Püski Sándorné könyvkiadó (Bp.–New-York–Bp.), L.: Fekete Gyula

Sütő András erdélyi magyar író (Marosvásárhely), L.: Csoóri Sándor

Jurij Skrobinecz ukrán költő (Ungvár, Ukrajna), L.: Balla Gyula

Szilágyi Júlia erdélyi magyar esztéta, és

Marius Tabacu (megosztva)  román műfordító (Kolozsvár) L.: Cselényi László

1991.

Dobos László szlovákiai magyar író (Pozsony), L.: Tőzsér Árpád

Dr. Hajós Ferenc  szlovéniai magyar bíró (Ljubljana), L.: Király Tibor

Matuska Márton vajdasági újságíró (Szabadka, Délvidék), L.: Cseres Tibor

Molnár József  magyar könyv- és lapkiadó (Németo.), L.: Czine Mihály

1992. 

Borbándi Gyula író, kritikus (München), L.: Görömbei András

Lükő Gábor néprajztudós (Budapest), L.: Halász Péter

Lubomir Feldek szlovák költő (Bratislava-Pozsony), L.: Tóth László 

Konrad Sutarski lengyel költő, műfordító (Bp.), L.: Kiss Gy. Csaba

1993.

Nedjeljko Fabrio író, a Horvát Írószövetség elnöke (Zágráb), L.: Kiss Gy. Csaba

Nagy Árpádné dr. Paksy Ágnes tanár (Szombathely), L.: Kósa Ferenc

Szőcs Géza költő (Kolozsvár), L.: Kodolányi Gyula

1994.

Gazda József író, néprajzkutató (Kovászna, Székelyföld) L: Varga Domokos

Kató Béla református lelkész (Illyefalva, Székelyföld), L.: Bónis Lajos

Koncsol László író, irodalomtört., kritikus (Pozsony), L: Karol Vlahovsky

Sulyok Vince költő, műfordító (Osló), L.: Dobos László

1995.

Kiss Ferenc  irodalomtörténész, kritikus (Budapest), L.: Görömbei András

Lászlóffy Aladár erdélyi költő (Kolozsvár), L.: Széles Klára

Prof. Dr. Christoph Pan  dél-tiroli jogász-politológus, (Bolzano), L.: Komlóssy József

1996.

Erdélyi Zsuzsanna  folklorista (Budapest), L.: Barna Gábor

Markó Béla költő, az RMDSZ elnöke, (Marosvásárhely), L.: Nagy Gáspár

Szépfalusi István és Szépfalusiné Wanner Márta lelkész, műfordító (Bécs) L.: Lászlóffy Aladár

1997.

Vojtech Kondrót  szlovák költő, műfordító (Pozsony), L.: Gál Sándor

Szervátiusz Tibor   szobrász (Kolozsvár–Budapest), L.: Pálfy G. István

Fülöp G. Dénes ÉS Fülöpné Suba Ilona  református lelkész házaspár (Marosvásárhely), L.: Bakos István 

1998.

Czine Mihály irodalomtörténész (Budapest), L.: Görömbei András

Krzysztof Czyżewski lengyel kisebbségi-szociológus (Krakkó), L.: Kovács István

Gombos Gyula  író (USA-Budapest) , L.: Püski Sándor

1999.

Tempfli József nagyváradi római katolikus megyéspüspök. L.: Tőkés László

2000.

Benkő Samu történész (Kolozsvár), L.: Vekerdi László

Herczegh Géza jogtudós (Pécs-Hága), L.: Kodolányi Gyula

Sava Babič szerb tudós, műfordító (Belgrád), L.: Dudás Károly

Kovács Andor közgazdász (Bázel, Svájc), L.: Szászfalvi László és

Szőllőssy Árpád (megosztva)  közgazdász (Bázel, Svájc), L.: Bíró Zoltán

2001.

Kanyar József népművelő (Kaposvár), L.: Halász Péter

Lezsák Sándor pedagógus, költő (Lakitelek), L.: Bíró Zoltán

Vári Fábián László költő, (Mezővári, Kárpátalja), L.: Nagy Gáspár

2002.

Csicsery-Rónay István könyvkiadó és író (USA / Budapest), L.: Bakos István

Hódi Sándor pszichológus, közíró (Ada, Délvidék), L.: Kiss Gy. Csaba

Gencso Hrisztozov költő  (Szófia, Bulgária), L.: Fecske András

Ablonczy László színikritikus, közíró  (Budapest–Párizs), L.: Cs. Nagy Ibolya

2003.

Jakubinyi György római katolikus érsek (Gyulafehérvár), L.: Erdő Péter bíboros-érsek

Vadkerty Katalin történész (Pozsony), L.: Koncsol László

2004.

Nagy Károly egyetemi tanár, az Anyanyelvi Konferencia Társelnöke (USA), L.: Görömbei András

Zvonimír Mirkonić  költő, esszéista, műfordító (Zágráb, Horvátország), L.: Lukács István

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász, Ukrajna), L.: Egyed Albert

2005.

Ilia Mihály egyetemi tanár, a Tiszatáj egykori főszerkesztője (Szeged) L: Monok István

Vetési László  az erdélyi magyar szórvány lelkésze (Kolozsvár) L: Tőkés László

2006.

Háromszék c. székelyföldi lap szerkesztősége, (Sepsisztgyörgy) L: Kovács István

2007.

Nem tudtunk Bethlen-díjat adományozni, nem tartottunk díjátadó ünnepséget.

2008.

Dr. Erdélyi Géza, felvidéki ref. püspök L: Tőkés László Királyh.-melléki ref. püspök

Rózsás János GULAG –ot átélt közíró (Nagykanizsa) L: Vasy Géza a M. Irószöv. eln.

2009.

…az Elérhetetlen föld c. antológia költői; a KILENCEK (megosztva) kapták:

Győri László,

Kiss Benedek,

Konczek József,

Kovács István,

Mezey Katalin,

Oláh János,

Péntek (Molnár) Imre,

†Rózsa Endre (1941-1995),

Utassy József;

Laudátoruk: Vasy Géza irodalomtörténész. a Magyar Írószövetség elnöke

2010.

Bohumil Doležžal, politológus, közíró (Prága) L: Kiss Gy. Csaba művelődéstörténész

Kányádi Sándor költő (Galambfalva, Székelyföld) L: Bíró Zoltán irodalomtörténész,

Für Lajos történész, alapító kurátor, L: Hende Csaba Országgyűlési képviselő, honvédelmi miniszter

Dr. Király Tibor jogtudós, alapító kurátor, L: Bakos István művelődéskutató

2011.

CSEMADOK, Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség L: Lezsák Sándor

Somodi István a Szárszó Baráti Kör elnöke L: Bíró Zoltán

2012.

Sára Sándor operatőr, filmrendező, a Duna televízió alapító elnöke L: Bakos Edit

Dr. Péntek János magyar nyelvtudós, egyetemi tanár (Kolozsvár) L: Kiss Jenő professzor

Jurij Poljakov író, kritikus, a Lityeraturnaja Gazeta főszerkesztője L: Bíró Zoltán