Kuratórium

A Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma 2017-ben:

Elnök: Lezsák Sándor

Kurátorok: Bakos István (ügyvivő), Bartos Mónika, Dr. Béres József, Bíró Zoltán, Hágen Ádám, Házi Balázs, Magyary Rozália, Nagymihály Zoltán, Németh Ágnes, Dr. Petrik Béla, Szabó András, Szalai Attila.

 

Lezsák Sándor

 

 

 

 

 

 

Életrajza:

1949. október 30-án született Kispesten. Nős, felesége Sütő Gabriella a Lakiteleki Népfőiskola igazgatója. Három felnőtt gyermeke van: Levente (1973), Gabriella (1974), Anna (1977). Szülei: Lezsák Lajos, Magyar Ilona.
1968-ban a budapesti Madách Imre Gimnáziumban érettségizett. 1969–1974-ig képesítés nélküli tanító volt Lakiteleken, a szikrai tanyasi iskolában. 1974-től általános iskolai tanár Lakiteleken. 1975-ben a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, magyar-történelem szakon szerzett diplomát. 1969–1985 a helyi Művelődési Ház népművelője, az amatőr színjátszó csoport vezetője. 1979-ben Illyés Gyula, Csoóri Sándor és Bíró Zoltán támogatásával a fiatal írók lakiteleki találkozójának egyik szervezője, 1984-től a Magyar Írók Szövetségének tagja, 1985-ben a Bethlen Gábor Alapítvány vidéki titkára, 2009 óta a Kuratórium elnöke.
1987. szeptember 27-én háza kertjében tartották az ellenzéki lakiteleki találkozót. 1988. szeptember 3-án ugyanott megalakult az MDF. 1988-tól az MDF elnökségi tagja, majd alelnöke. 1996–99 között a párt országos elnöke, 1999–2004 között alelnök, 2004 novemberében kizárták az MDF-ből. 2006-tól a Nemzeti Fórum elnöke.
1991-ben a Lakitelek Alapítvány és Népfőiskola alapítója, azóta a kuratórium elnöke. 2004 márciusától a Mindszenty Társaság ügyvezető elnöke.
1994–98 megyei listán, 1998–2012-ig a tiszakécskei választókerület parlamenti képviselője. 1998–2002 oktatási és tudományos bizottság elnöke, 2002–2006 a kulturális és sajtóbizottság alelnöke, 2003-ban kezdeményezője és társelnöke az óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló parlamenti bizottságnak. 2006 óta a Fidesz frakció tagja, az Országgyűlés alelnöke. 2012 áprilisától Bács-Kiskun megye 4. számú választókerületének elnöke.
A 2014. évi országgyűlési választásokon a Fidesz-KDNP jelöltjeként a Bács-Kiskun megye 4. számú választókerületében (Kiskunfélegyháza) újra egyéni mandátumot szerzett. Az Országgyűlés alakuló ülésén 2014. május 6-án ismét alelnökké választották.

Művei:

– verskötetek: Békebeli Éjszaka (1983), Fekete felhő, teafű (1988), Társai elmentek Megváltót nézni (2015)
– dráma: Nyolcvan vödör levegő (1988)
– rockopera-versek: Szörényi Levente – Atilla, Isten kardja (1993)
– politikai írások: Iskola a politikában (2007), Himnusz kívülről, belülről (2012, Spangel Péter interjúkötete)
– megzenésített versek: Száz évre dall (2016, Énekmondó Együttes)
– gyermekversek: Színitanoda (2016, Létai Márton rajzaival)
– romantikus népszínmű: Atilla fia, Csaba királyfi (2017)

Díjak:

Kilencek Irodalmi Díja (1982), A clevelandi József Attila Társaság irodalmi díja (1984), a floridai Helikon Nemzetközi Kulturális Társaság díja (1990), Pilinszky János-díj (1993), Bethlen Gábor-díj (2003), Bács-Kiskun Megyéért Díj (2008), Teleki Pál Emlékérem (2009), Polgári Magyarországért Díj (2009), Polgárőr Érdemrend (2012), Pesti Srác-díj (2012), Szent Adalbert-díj (2013).

 

Bakos István

 

 

 

 

 

 

 

 

A Baranya megyei Bánfán született 1943-ban, művelődéskutató, közíró. Az ELTE magyar-népművelés szakán, az Eötvös Kollégium tagjaként, 1969-ben diplomázott. 1966-ban, 67-ben és 68-ban is a Diákbizottság titkárának választották. 1969/70-ben – a „bölcsészkari KISZ lázadás” eredményeként – a kar ifjúságát képviselte. Falukutató csoportot vezetett. 1970-től tudományos kutatóként, kutatásszervezőként, köztisztviselőként dolgozott, publikált: az MTA Tudományszervező Csoportjában, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsában, a kormány Tudománypolitikai Bizottsága Titkárságán, majd a Művelődésügyi Minisztérium keretében. 1990-től a rendszerváltó kormány felsőoktatási és kutatási főosztályvezetője, a „Humán Erőforrások fejlesztése” Világbanki program és a felsőoktatási törvényalkotás felelőse. Megalapította és 1991–95 között kiadta a Magyar Felsőoktatás havilapot. 1994 őszén az MVSZ főtitkárának választották. Ott létrehozta az MVSZ Hivatalát, hivatalvezetőként szolgálta a világszervezet megújulását, vezető testületeit, kiadta a Magyar Figyelő havi tájékoztatót (1995–99). Az ezredfordulón a Nemzeti Tankönyvkiadó vezető munkatársa, a külhoniak tankönyv-felelőse. Társszerzője a Magyar nemzetismeret tankönyvnek (2002) és honlapjának (2005). A kiadó privatizációja elleni tiltakozása, elkötelezettsége miatt, 2003. december 31-től nyugdíjazták.
2004 óta szellemi szabadfoglalkozású, művelődéskutató. Fő témái a magyar művelődésügy, a falu, illetve a határon túl élő magyar nemzetrészek sorskérdéseinek kutatása. Tizenhárom könyve, számos szakmai publikációja, vitairata, cikke, nyilatkozata jelent meg a különböző hazai és külföldi lapokban és kiadványokban. 2013-tól a RETÖRKI külsős munkatársa.
1980-tól a nemzeti szolidaritást szolgáló Bethlen Gábor Alapítvány szervezője, kurátora. Az 1987-es Lakiteleki Találkozó és az abból sarjadt nemzetépítő mozgalom, az MDF aktív szereplője, a Hitel szerkesztője (1988–91) volt. 1999–2007 között, Márton János lemondása után, a BGA Kuratóriuma második elnöke. A kormány diszkriminatív intézkedései elleni tiltakozásul posztjáról lemondott. Lezsák Sándor kinevezéséig (2009) azonban ügyvivőként ellátta feladatait. A Partiumi Egyetem Alapítvány és a Magyar Örökség-díj Bizottság alapító tagja volt. Az 1999-ben alakult Teleki Pál Emlékbizottság ügyvivője, a tudós-államférfi Rieger Tibor alkotta szobrának fölállítása (2004) mellett közreműködött – a vereckei honfoglalási emlékmű, a budai Németh László szobor, a 2013. október 23-án avatott kolozsvári Bethlen Gábor bronzszobor és – 2017-ben a csallóközi, királyfiakarcsai Magyarok Nagyasszonya szakrális szobor fölállításában.
Jelenleg a Bethlen Gábor Alapítvány ügyvivő kurátora, a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány-, illetve a Pro Hungaris Alapítvány kuratóriumainak tagja. Újjáalakítása óta az Eötvös József Kollégium Baráti Köre vezetőségének, illetve a Nemzeti Fórum Egyesületnek és a Százak Tanácsának is tagja.