Magyar nemzetismeret honlap
ALAPÍTVÁNY
Aktuális
BETHLEN GÁBOR EMLÉKÉV ˇ 2013
Beköszöntő
Az alapítók
Kuratórium
Kronológia
VIDEO ALBUM
Múltidéző
Nemzetszolgálat
Közügyeink
Baráti Társaság
KÖRKÉP
NEMZETISMERET
SZOLIDARITÁS
KALAUZ
IMPRESSZUM
Köszöntjük az Olvasót!

A Bethlen Gábor Alapítványt 1979-80-ban a magyar szolidaritás hívei hozták létre, s a korabeli kommunista vezetés ellenzése közepette, hat éves küzdelemmel vívták ki működésének hivatalos jóváhagyását. A 65 kezdeményező és a később csatlakozott támogatók révén a térségben elsőként létrejött legális új polgári összefogás alapítói: Illyés Gyula, Németh Lászlóné, Kodály Zoltánné és Csoóri Sándor. Az 1980 óta működőBethlen Gábor Alapítvány – a hazai és a külhoni magyarok áldozatkészsége, munkája révén – anyagi, szellemi és lelki támogatásával, díjaival úttörő szerepet vállalt és vállal a nemzeti összetartozás szolgálatában, a Közép-európai szellemi együttműködésben, a mai határokon túl élő magyarság hazai megismertetésében, kiváló képviselőinek elismerésében, a magyar-magyar kapcsolatok ápolásában, a rendszerváltásban, s reményeink szerint nemzetünk jövőjének alakításában is.

A honlap első fejezetében a negyedszázada működő Alapítvány történetéről, a nemzet szolgálatában végzett és tervezett tevékenységéről, kitüntetettjeiről, valamint a 2005 tavaszán alakult Bethlen Gábor Alapítvány Baráti Társaság programjairól tájékoztatjuk Önöket. A díjazottakról szóló laudációk és fontos történelmi dokumentumok, fotók színesítik e részt.

A Körkép című második fejezet Alapítványunk online havilapja, amely szándékaink szerint a világban zajló fontosabb magyar és magyar vonatkozású kulturális – közéleti eseményekről, gondokról, tervekről, eredményekről ad rendszeresen tájékoztatást. A Baráti Társaság világszerte élő tagjai, partnerszervezeteink és olvasóink közreműködésével szerkesztendő lap fontos szerepe a magyar-magyar kapcsolatok ápolása, „hírünk a világban”.

A Nemzetismeret a külhoni magyar diákok számára készült „Haza, a magasban” Magyar nemzetismeret I-II. c. tankönyv  Bakos István és J. Király István által szerkesztett honlapja – a Balassi Bálint Intézet, a HTMH és a PC–CD Multimédia közreműködésével – 2004. március 15-től, a világhálón van. E honlap alapvetően a szerzők: Alföldy Jenő irodalomtörténész, Hámori Péter történész, Kiss Gy. Csaba művelődéstörténész és Bakos István művelődéskutató, világszerte méltatott, díjnyertes munkájára épül, kiegészülve zenei hanganyaggal és néhány hasznos, kiegészítő olvasmánnyal, rokonirányú tájékozódást szolgáló honlapcímmel. A nyolc tantárgycsoportra (magyar népismeret, történelem, magyar nyelvtan, irodalom, Kárpát-medencei honismeret, a magyar művészetek, illetve a magyar nevelés és tudomány Panteonja, a külhoni magyar diaszpóra) tagolt nemzetismereti-tananyag felhasználását megkönnyítő feldolgozás, a jövőbeni folyamatos fejlesztés és az interaktív működtetés egyre szélesebb körben teszi lehetővé az ismerkedést a magyar kultúrával, a magyar múlttal, a Kárpát-medence tájaival, a világ magyarságával és anyanyelvünkkel.

A magyar  nemzetismeret készülő angol adaptációja úgy véljük hasznos tananyagul szolgál a magyar származású, de magyarul már nem beszélő nemzettársak, illetve a magyarság iránt érdeklődő külföldi diákok számára, s hozzájárul, hogy gyarapodjék a külföldi olvasók és érdekeltek magyarságismerete, érdeklődése nemzetünk iránt.

A Szolidaritás fejezet az elcsatolt területeken és a nyugati magyar diaszpórában élő nemzettársaink létének, megmaradásának és kapcsolatainak ápolását; törekvéseik, esélyeik növelését kívánja a kölcsönös tájékoztatás és a tapasztalatok átadása, közlése révén segíteni.

A Kalauz fejezetben Magyar Örökség kitüntető elismerésről adunk ismertetőt és közöljük a kitüntetettek listáját. Ebben a fejezetben szerepel egy linkajánló is, amelyben az Alapítványunkkal rokon – szándékú, illetve a hasznos honlapok elérhetőségét közöljük.

Honlapunk a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázati támogatásával készült, amelyet ezúton is megköszönünk. 

Budapest, 2005. május 31.

A Bethlen Gábor Alapítvány kurátorai nevében tisztelettel:

Bakos István

szerkesztő


Programjaink támogatója a Nemzeti Kulturális Alap

N  K  A