Tudósítás 2018. évi díjátadó ünnepségünkről

Idén 33. alkalommal, vendéglátóink nagylelkűségének köszönhetően ezúttal is a Pesti Vármegyeháza Dísztermében került sor a Bethlen Gábor Alapítvány 2018-as díjátadó ünnepségére. A rendezvényen a szokásoknak megfelelően átadtuk a Bethlen Gábor-díjat, a Márton Áron-emlékérmeket és a Tamási Áron-díjat. Ezúttal reményt keltő újdonságként azonban hét fiatal tehetség is részesült az alapítvány ösztöndíjában.

Az összegyűlteket Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője, kormánymegbízott, az ünnepség helyszínének házigazdája köszöntötte. Kiemelte a díjak lényegét általánosságban és személyes történettel kapcsolata össze saját élményét a díjazottakkal. Az est műsorvezetője ezúttal is kurátorunk, Szabó András volt, Maczkó Mária pedig szép népdalokkal, egyházi énekkel köszöntötte a kitüntetetteket és a közönséget.

A 2018. év Bethlen Gábor-díjasa Komlóssy József erdőmérnök, kisebbségi jogvédő politikus, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának alelnöke lett, munkásságát és életútját a BGA kuratórium elnöke, Lezsák Sándor méltatta.

Az első Márton Áron-emlékérmet Barsi Balázs ferences szerzetes, író hitszónok több évtizedes kiemelkedő szolgálatáért vehette át, akit hajdani diákja, ma már barátja, műveinek gondozója, Telek Péter Pál gimnáziumi tanár méltatott. Kissé rendhagyó, de nem szokatlan módon Márton Áron-emlékérmet kapott Dr. Heltai György vegyész és a Heltai „nagycsalád”. Őket Bakos István művelődéskutató, a Bethlen Gábor Alapítvány ügyvivő kurátora laudálta. Mivel alapítványunk egyik hagyománya az elcsatolt nemzetrészek kiemelkedő személyiségei közösségi szolgálatának értékelése is, ezúttal a Felvidéken élő Pék László tanárt, oktatáspolitikust, a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség korábbi elnökét szintén Márton Áron-emlékéremmel jutalmaztuk. Őt Martényi Árpád méltatta.

Az idei Tamási Áron-díjat Papp Endre irodalomtörténésznek, a Hitel folyóirat főszerkesztőjének adományozta a Tamási Áron-díj kuratóriuma. Laudátora Nagy Gábor költő, a Hitel szerkesztőségének tagja volt.

Idei hagyományos Trianon 98 – Teleki Pál emlékező estünkön Teleki Pál Érdemérmet kapott Zabolai Csekme Éva magyar érdekvédő is, aki azonban betegsége miatt akkor nem tudta átvenni a díjat, de november 15-ére hála Istennek felépült. Méltatását Bíró Zoltán irodalomtörténész, alapítványunk kurátora tartotta.

Idén újra kihirdettük a „Székelyföld jövőjéért” ösztöndíj eredményét is. A díjat ezúttal két fiatal tehetséges székelyföldi diáknak, a sepsiszentgyörgyi Boér Máténak és baróti Medgyesi Attilának ítélték oda. Magyari Rozália, a Székelyföld Ösztöndíjalap kuratóriumi felelőse az alap létrehozásának történetéről szólt, majd tanáraik ismertették a diákok munkásságát.

Végezetül átadtuk a tavaly óta működő Bethlen Gábor kutatói ösztöndíjakat is. A kuratórium Lezsák Sándor ösztönzése nyomán 2017-ben alapította ezt az ösztöndíjat, amelyet három ifjú kurátorunk, Hágen Ádám, Házi Balázs és Nagymihály Zoltán gondoz. A tizenöt legjobb dolgozatot készítő diákot meghívták a Lakiteleki Népfőiskolán, október 26-án rendezett Bethlen Gábor Emlékülésre, ahol előadták pályamunkájukat. Azokat, akik nem lettek díjazottak, de továbbjutottak, a Lakiteleki Népfőiskola és a RETÖRKI értékes könyvcsomaggal jutalmazta. Összesen öt személyt díjazott a zsűri: Molnár Attila első helyezést ért el, négyen pedig megosztott második helyezettek lettek (Bíró István, Braun Zsolt Zoltán, Kovács Veronika Luca, Varga József), mert annyira hasonló színvonalú munkát adtak le, hogy nem lehetett egyértelműen eldönteni, ki kapja meg a harmadik helyet.

Mivel az eseményről videóanyagot készített B. Révész László filmrendező és Nádorfi Lajos, ezért az esemény teljes menete az alábbi videóban – képösszefoglaló és részletes leírás helyett – megtekinthető honlapunkon is.