2019: Beszámoló a Bethlen Gábor Alapítvány 2019. évi működéséről

BESZÁMOLÓ az Alapítvány 2019. évi tevékenységéről

A 2019-es év első kuratóriumi ülésének időpontja március 12. volt.

Ezen az ülésen a Kuratórium Bakos István javaslatára Házi Balázst választotta titkárnak. A titkári feladatokat körvonalazták. A Kuratórium elfogadta a 2018. évi beszámolót, megtárgyalta a tárgyévi feladatokat és azok fontossági sorrendjét, és döntött a Teleki Pál Érdemérem 2019. évi kitüntetettjeiről is, A kuratórium egyhangúlag támogatta az  előterjesztett személyek és egy folyóiratTeleki Pál Érdeméremmel való kitüntetését.

2019-es évben nem került kiírásra a Bethlen Gábor Kutatói Ösztöndíj.

Az Alapítvány honlapjának felelős működtetése továbbra is Házi Balázs feladata maradt. Az évente a nemzeti összetartozás napján tartott hagyományos Trianon99–Teleki emlékező estünket ezúttal a fővárosból kiszakadva, a legbátrabb város névvel kitüntetett Balassagyarmaton tartottuk. A helyi önkormányzat és alapítványunk közösen szervezte az emlékező estet a Városháza Dísztermében, június 4-én. Az impozáns helyszín, Medvácz Lajos polgármester jelenléte és köszöntője, a Magyar Televízió tudósítása mind emelték az esemény rangját.

Lezsák Sándor író, az Országgyűlés alelnöke, a BGA Kuratórium elnöke, Bíró Zoltán,  és Bakos István kurátorok adták át a Teleki Pál Érdemérmeket, Rieger Tibor Kossuth-díjas szobrászművész alkotását. Az est során közreműködött a Balassagyarmati Kamaraegyüttes valamint Szabó András előadóművész.

2019. október 15-én, kedden került sor az Alapítvány következő kuratóriumi ülésére, ahol döntés született a novemberi díjátadó ünnepség megrendezésének körülményeiről, a kitüntetettek személyéről is.

2019. november 15-én hagyományos Bethlen Gábor-díjátadó ünnepségen a átadásra került a Bethlen Gábor-díj, díjazott: Halzl József akinek neve összeforrt a Rákóczi Szövetséggel, annak történetével és mozgalomként páratlannak mondható eredményeivel, A ma már 25 ezer tagot számláló, egész Kárpát-medencére kiterjedő szervezet „vonzását egyetlen ifjúságot szervező magyar intézmény sem közelíti meg, beleértve azt is, hogy programjaival, ifjúsági rendezvényeivel ezreket mozdít meg a magyar összefogás jegyében.

Az Alapítvány 1988-tól adományozza a keresztény magyarság szolgálatában dolgozó személyeknek és intézményeknek a Márton Áron Emlékérmet, Szervátiusz Tibor alkotását. A mostani ünnepségen e kitüntetést elsőként Gereben Ferenc szociológus, egyetemi tanár vehette át, akit Szabó András laudált, kiemelve a hátrányos helyzetű fiataloknak szervezett olvasótáborait, valamint azt, hogy szociológusi munkájának középpontjában az olvasáskutatás áll. „Lelkekről a hatalom ne intézkedjék” – idézte Márton Áron erdélyi püspököt Lezsák Sándor a Bethlen Gábor Alapítvány elnöke, méltatva Milován Sándor politikus, a KMKSZ alapító tagjának, tiszteletbeli elnökének érdemeit. A KGB börtönét már 16 évesen megismerhette, az ’56-os forradalommal együttérző röplapozás miatt tartóztatták le számos nagyszőlősi diáktársával együtt. 1991-ben semmissé nyilvánította ítéletét az ügyészség. Milován Sándor akkor már két éve az első, kárpátaljai magyarságot átfogó szervezet, a KMKSZ alelnöke volt. Munkásságának fontos része az elvett egyházi javak visszaszolgáltatásáért folytatott küzdelem.

A külhoni és nyugati magyarság idősebb korosztályai jól ismerhetik Zika Klára tanár, újságíró, szerkesztő nevét, hiszen 1978-tól a Magyar Nemzet, majd az MVSZ lapja, a Magyar Hírek, a Magyar Rádió és a megalakuló Duna TV munkatársaként honismereti tárgyú cikkeivel, múlt és jelen nagy magyarjait bemutató portréival, valamint személyesen is eljutott mind a diaszpóra, mind a Kárpát-medence magyarságához. A Felvidéken is, de főként a hozzá családilag is közelálló Erdélyben gyakran tartotta a Duna TV-ből megismert rendhagyó történelemóráit. Minderről részletesen Bakos István kurátor szólt Zika Klára tevékenységét méltatva – mindketten munkatársak voltak a Csoóri Sándor vezette Magyarok Világszövetségében.

Dr. Keresztes György Pál primor 100. születésnapján elhatározta, hogy felmenői, a Nagy Fejedelem által nemesi rangra emelt Léczfalvi Keresztes család emlékét a Bethlen Gábor Alapítvány keretében tehetséges diákok tanulmányait segítő ösztöndíjalappal örökíti meg.

2019-ben két székelyföldi diák: Baróton született Pető Ágnes, aki a Brassói Transilvania Egyetemen általános orvos asszisztensként tanul, de már sepsiszentgyörgyi középiskolás éveiben a mozgáskorlátozottak segítője volt, példaképe kalkuttai Teréz Anya. Mentora Székely Róbert (a sepsiszentgyörgyi Máltai szeretetszolgálattól). A kovásznai Deák Gellért Gedeon, a marosvásárhelyi orvosi egyetem hallgatója, akit már a Kőrösi Csoma Sándor Líceumban kiemelkedő tehetségű és segítőkész diákként ismertek, az ösztöndíjat felnevelő szülőföldje javára szeretné kamatoztatni, mert vallja: nem véletlen, hogy hová születtünk. Mentora: Tanase Dorina (a kovásznai líceum tanára). Az est műsorvezetője ezúttal is Házi Balázs, a BGA titkára volt, közreműködött: Török Tilla népdalénekes.

A 2019. évi díjátadó ünnepségről a hazai médiában többek között a Kossuth Rádióban hangzott el tudósítás, valamint interjút készítettek a Bethlen-díjas Halzl Józseffel és a Székelyföld Jövőjéért ösztöndíjasokkal. Az eseményről készült videófelvételt a honlapunkon megtekinthető. A Hitel folyóirat 2020. márciusi számában fogja közölni Nagymihály Zoltán tájékoztatóját és az elhangzott laudációkat a BGA díjátadó ünnepségéről.

Az év során a Kuratórium tagjai számos rendezvényen, közéleti eseményen képviselték az Alapítványt. 2019-ben tovább folytattuk a BGA 2017-ben elkezdett „Trianon 100 – MNA szobor programját, az előkészületekbe bevonva más civil szervezeteket is, az Eötvös Collegium Baráti Köre átvállalta. A kuratórium tagjainak, támogatóinak, kitüntetettjeinek szakmai munkája, közéleti megnyilvánulásai, a 2019-ben megjelent számos könyv, nagyjából harminc előadás, rádió és TV nyilatkozat, sok-sok publikáció is érzékelteti Alapítványunk közéleti szerepvállalását, további közhasznú tevékenységeit, eredményeit.

Budapest, 2020. február 21.

Bakos István sk.