2021: Beszámoló a Bethlen Gábor Alapítvány 2021. évi működéséről

Beszámoló az Alapítvány 2021. évi tevékenységéről

A 2021-es esztendő a járvány utáni újrakezdés jegyében telt, e tényező alapítványunk működését is nagyban befolyásolta. Az éves első kuratóriumi ülésre április 21-én került sor, ahol döntöttünk a 2021. évi rendes díjazottakról, valamint Bakos István rendkívüli Bethlen Gábor-díjáról. Az óvatos újranyitás ugyan tavasszal megkezdődött, de, tekintve a bizonytalanságot, nem kockáztattuk meg június 4-ei hagyományos Teleki–Trianon emlékestünk megvalósítását. Egy kuratóriumi üléssel egybekötött, minden szempontból rendhagyó megemlékezést tartottunk a sajtó jelenlétében, ahol az Országház alelnöki irodájában Lezsák Sándor elnök úr bevezető gondolatai után Bíró Zoltán tartott történelmi, eszmei áttekintést Trianonnal kapcsolatban. Ezután vehette át Bakos István rendkívüli kitüntetését, melyet a Bethlen Gábor Alapítvány immár csaknem negyven esztendős szolgálatáért kapott.

A 2021-es esztendő két nagyobb kihívás elé állította alapítványunkat: az egyik megfelelő időpontot és helyszínt találni elmaradt és soron következő díjátadóink számára, a másik pedig a nagyszőlősi szoborállítás. A Kárpát-medencében felállítandó Nagyboldogasszony szobrok sorát a felvidéki Királyfiakarcsa után a kárpátaljai Nagyszőlősön gyarapítottuk. A szoborállítás előkészítésében a BGA részéről Bakos István és Magyary Rozália vállaltak szerepet, ők kérték föl a szobrászművészt, Matl Pétert is a mű elkészítésére. A szobor felállításának előkészítő munkálataiba több civil szervezet is bekapcsolódott. Segítettek a meghívó tervezésében, nyomdai munkálataiban, kulturális programok szervezésében (Éltető Lélek Alapítvány – Miskolc és Frater Julianus Alapítvány – Budapest), valamint a helyi engedélyek beszerzésében. A tereprendezésben is nagy segítséget kaptunk (Magyar a Magyarért Alapítvány – Miskolc, helyi egyházi- és civil szervezetek), illetve az utazás megszervezésében az Alapítvány a Közjóért nyújtott anyagi támogatást. A márványból készült szobor talapzata maga a kemény gránitból megformált földgolyó, a glóbusz. A tizenkét levél a tizenkét apostolt jelképezi, a tulipánforma ősi magyar motívum. Széttárt karjával a középpontban áll Szűz Mária, fölötte a gyermek Jézus. Az alkotást szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén avattuk fel a nagyszőlősi római katolikus plébánián.

Bízva a járvány elültében, szeptember 25-ét és november 13-át jelöltük ki a díjátadók számára, mely időpontokban meg is tudtuk rendezni azokat a Pesti Megyeháza dísztermében. Évente megrendezett díjátadó ünnepségeink jelentős közéleti eseménynek számítanak, így öröm az ürömben, hogy 2021-ben kettőt is tarthattunk (az elmaradt 2020-ast és a rendes 2021-est). A 2020. évi Bethlen Gábor-díjat Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, politikus kapta. Az ELTE BTK-n végzett román-magyar és muzeológia-néprajz szakon. 1988-ban lépett be a Magyar Demokrata Fórumba, amelynek 1990 és 1994 között országgyűlési képviselője volt. 1990 és 1993 között művelődési és közoktatási miniszterként dolgozott. Számos népművészettel, néptánccal, a magyar földdel és a paraszti kultúrával kapcsolatos publikáció szerzője. Írása jelent meg a legendás Bibó-emlékkönyvben is. Alapítványunkkal való kapcsolata a nyilvános működés kezdeteire datálható: 1986-ban ő laudálta a csángókat kutató Domokos Pál Pétert, Alapítványunk első hivatalos kitüntetettjét. A Márton Áron Emlékérmet Szövényi Zsolt vehette át. Eötvös-kollégistaként, az ELTE biológia és pedagógia szakán szerzett diplomát. 1971-től dolgozott a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban, a kollégiumok, a tudományos diákkörök és a hallgatói közművelődési tevékenység, majd a pedagógusképzés és a felsőoktatásirányítás területén. Munkáját különböző ideológiákat képviselő oktatási kormányzatok ismerték el.

Mindkét díjátadón sor került a hagyományosan eddig június 4-én adományozott Teleki Pál-érdemérmek átadására is. A kitüntetés létrehozását a nemzetépítő Teleki Pál méltóbb megbecsülése motiválta. Ezzel a kitüntetéssel Teleki Pál emlékét, példás örökségét éltetjük: a BGA „becsületrendjét” a tudós államférfiről neveztük el, azt 2006 óta veszik át a kuratórium által kiválasztott, arra érdemes személyek vagy szervezetek. A 2020. évi díjazottak a következők voltak: Beke István és Szőcs Zoltán (alapítványunk rendhagyó módon úgy döntött, hogy – szolidaritási gesztusként – két olyan fiatalembert is kitüntetésben részesít, akiket öt év letöltendő büntetésre ítélt a bukaresti legfelsőbb bíróság, „terrorista cselekmények” és ezekre való felbujtás miatt – az eljárás és az ítélet erősen koncepciós jellege miatt a fiatalok az erdélyi magyar közösség legújabb kori elnyomásának egyik jelképévé váltak), Grezsa István orvos, politikus, Gyurácz Ferenc irodalomtörténész, szerkesztő, az Ismerős Arcok zenekar és Kassai Lajos lovasíjász. A díjakat, hála Istennek, mindenki személyesen tudta átvenni.

Alapítványunk egyik fontos célja a múlt értékeinek megőrzése mellett annak elősegítése, hogy azokat a jövőben is legyen, ki ápolja. Ezt hivatott szolgálni a Székelyföld Jövőjéért ösztöndíjunk. Az Alapítvány támogatója, Dr. Keresztes György Pál primor, századik születésnapján elhatározta, hogy a Léczfalvi Keresztes család emlékére „Székelyföld Jövőjéért” elnevezéssel ösztöndíjalapot hoz létre, ennek gondozását, működtetését a Bethlen Gábor Alapítványra bízta, amely ezt a feladatot örömmel elvállalta. 2015-ben az első ösztöndíjat az akkor 101 éves alapító személyesen adta át a Székely Mikó Kollégium érettségi előtt álló diákjának. Az ösztöndíjalap célja: ösztönözni Székelyföldön a magyar tannyelvű iskolák tehetséggondozását. Ösztöndíjat kaphatnak azok a kiváló képességgel rendelkező diákok, akiknek kiemelkedő tehetsége bizonyíthatóan megnyilvánult. A „Székelyföld jövőjéért” 2020-as ösztöndíjasa a Kolozsváron tanuló, csíkszéki Onodi Henrietta volt.

A 2021-es díjakat novemberben adtuk át. A Bethlen Gábor-díjat ebben az évben Deák Ernő és az általa szerkesztett Bécsi Napló folyóirat kapta. A kéthavonta, 2500 példányban megjelenő folyóirat magas színvonalú munkájával és rendszeres megjelenésével kimagaslik a nyugati magyar diaszpóra sajtótermékei közül, a magyarság egészéhez szólva, pártállástól és lakóhelytől függetlenül, azokon felülemelkedve. Deák Ernő szorgos és szívós munkássága mellett a laudátor nem felejtett el megemlékezni a szerkesztőség tagjairól sem, akik közül többen személyesen is részt vettek az ünnepségen. Bakos István kiemelte a biztos hátteret jelentő hűséges házastárs (és a szerkesztőségben is segítséget nyújtó) Szonja szerepét a folyóirat immár több évtizedes fennállásában. Márton Áron erdélyi püspökről nevezett emlékérmünket 2021-ben Korzenszky Richárd bencés szerzetes, egykori tihanyi perjel vehette át. Laudációjában kurátorunk, Szabó András személyes emlékeket is felidézett az 1980-as évekből Richárd atyával kapcsolatban, kitérve kitűnő tanári, nevelői és szervezői képességeire is. A méltató beszéd természetesen elsorolta az életpálya fontosabb állomásait is, de kiemelte, hogy a mai díjátadóig az utat nem a véletlenek sorozata, hanem a kegyelem vezette. Richárd atya a lehető legrövidebben mondott köszönetet, megfűszerezve történetét a rá jellemző jó kedéllyel és humorossággal is. Teleki Pál-érdemérmet vehetett át Egyed Emese irodalomtörténész, Horváth Attila jogtörténész, alkotmánybíró, az IKON Egyesület, Szajkó Gábor közösségszervező és Tereza Worowska műfordító. A „Székelyföld jövőjéért” 2021-as ösztöndíjasai a gyergyószéki Szilágyi Eszter és az udvarhelyszéki Varga Andrea ezen az ünnepségen vehették át az ösztöndíjjal járó oklevelet.

Fontos megemlíteni három olyan kiadványt, melyek az alapítvány népszerűsítésében kiemelt szerepet játszanak. A Hitel folyóirat márciusi számában szokás szerint megjelentek a díjátadóra készült méltató beszédek. A kárpátaljai szoborállításhoz színes, gazdagon illusztrált kis könyvet készítettünk Szíves kalauz a kárpátaljai Nagyboldogasszony szoborhoz címmel Szabó András szerkesztésében. Év végén pedig Bakos István kurátor társunk állított össze egy kis könyvet Szíves kalauz a Bethlen Gábor Alapítványhoz címmel, mely bemutatja az alapítvány történetét, tevékenységét és ismerteti díjait, díjazottait.

Rohamosan fejlődő világunkban elengedhetetlen, hogy az új kommunikációs eszközök adta lehetőségeket is kihasználva népszerűsítsük alapítványunk munkásságát. Ennek érdekében működtetjük honlapunkat (bethlenalapitvany.com), ahol beszámolunk az alapítványt érintő fontosabb hírekről, eseményekről. A korábban is kezelésünkben lévő Nemzetismeret honlap (nemzetismeret.hu) 2021 év végén felújításra került, így – megőrizve az eredeti értékes tartalmat – új köntösbe bújtatva reményeink szerint több fiatalhoz juthat el határainkon innen és túl is.

Budapest, 2022. május 18.