A varsói Kis Felkelő emléktáblája

Sajtóközlemény

A lengyel-magyar barátság két, jószerint kevéssé ismert – 1944-es és 1956-os – történelmi próbatételének állít emléktáblát a Bethlen Gábor Alapítvány, a Józsefvárosi Önkormányzat és az Országos Lengyel Önkormányzat 2015. október 21-én, 14.00 órakor a Corvin közben. Az avató ünnepségen Dr. Sára Botond Attila, a VIII. kerület polgármester-helyettese köszönti a résztvevőket, Michał Andrunokis, követtanácsos tolmácsolja Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetének szavait, felszólal Wittner Mária, egykori felkelő, az emléktábla avató beszédét pedig Szalai Attila, nyugállományú diplomata, a Bethlen Gábor Alapítvány kurátora mondja el. A rendezvényen fellép Tolcsvay Béla énekmondó, Kossuth-díjas zeneszerző. A rendezvény támogatói köre: Balaton Akadémia, Eötvös József Kollégium Baráti Köre, HITEL, Magyar Örökség és Európa Egyesület, Mika Sándor Egyesület, Nagy Gáspár Alapítvány, Százak Tanácsa, Magyar Írószövetség. A táblát Burián Norbert, végzős szobrász hallgató készítette.

A tábla egyfelől utal arra, hogy 1944 nyarán milyen volt a keleti frontról Varsó környékére visszavont magyar honvédsereg egységeinek a Varsói Felkelés idején tanúsított magatartása. A magyarok nem voltak hajlandók szembeszállni a felkelőkkel, s azzal is kifejezésre juttatták a lengyelek iránti rokonszenvüket, hogy a németek előtt titokban fegyverrel és élelemmel látták el a lengyeleket, konspirálva befogadták tábori kórházaikba a sebesültjeiket. Számosan közülük át is álltak a hazájukért harcoló lengyelek oldalára. 1956-ban pedig hazánkban tanuló lengyel diákok húzták fel a Nemzetőrség karszalagját.

E viselkedésnek állít emléket a most felavatásra kerülő tábla a Corvin közben, a leventepuskát szorongató „Pesti Srác” szobrához közeli falon. A táblán a varsói „Kis Felkelő” szobrának alakja látható – mintegy párjaként a budapesti 56-os gyermekharcosnak. A táblának így kettős üzenete van: egyrészt a barna és a vörös totalitarizmus elleni felkeléseink, harcaink gyermekhőseinek állít emléket, másrészt a magyarok viselkedésének 1944-ben Varsó környékén, miként arra a rajta elhelyezett szöveg is utal. Ugyanakkor felidézi bennünk, hogy a magyar forradalom hírére Lengyelországban azonnal kezdetét vette a magyarok megsegítésére szervezett, a lengyel történelemben még soha nem látott méretű karitatív akció. Ennek következtében az 1956 végéig nyújtott társadalmi adományok értéke kétszerese volt annak, amit Magyarország a világ összes többi népétől együttesen kapott. November 4-ig már tizenhat lengyel repülőgép landolt Budapest repülőterén – gyógyszert és élelmiszert hoztak a szükséget szenvedő harcosoknak és lakosságnak. Rendkívüli jelentőséggel bírt az a tény is, hogy húsznál több lengyel újságíró és tudósító is érkezett légi úton. Nekik köszönhető, hogy a lengyelek – egyedüliként a szovjet blokk alávetett országaiban – valósághű, megrázó képet kaptak mindarról, ami a magára hagyottan harcoló Magyarországon történt.

1944-ben a lengyelek Varsói Felkelés néven ismert, a barna totalitarizmus ellen folytatott szabadságharcát hagyta magára a világ, 1956-ban ugyanezt tette a vörös totalitarizmus ellen harcoló Magyarországgal, Budapesttel. Mindkét felkelésben számos fiatal, sok kamasz korú fiú és lány hozta meg a legnagyobb áldozatot a szabadságért.

Az ő emlékezetüket őrzi a tábla, ugyanakkor a Varsói Felkeléssel szemben bajtársiasan viselkedő magyar honvédek emléke előtt is tisztelegve. Említésre méltó az is, hogy a Corvin közben álló Pesti Srác szobor felállításához a varsói Kis Felkelő szobra adta az ötletet Pongrátz Gergelynek, az itteni ellenállók egykori parancsnokának.

Hála és köszönet illeti mindazokat, akik segítettek abban, hogy a varsói és a pesti srácok itt és most jelképesen kezet nyújthatnak egymásnak.

Bethlen Gábor Alapítvány
Budapest, VIII. kerület, Józsefváros Önkormányzata

Budapest, 2015. október 12.