Bethlen Gábor Díj

A Bethlen Gábor-díjasok és laudátoraik névsora (1983–) 1986–2017

Prae-Bethlen Gábor-díjasok: még az Alapítvány hivatalos engedélyezése előtt Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra adta át e kitüntetést és a vele járó 30 000 Ft-os díjat 1983-ban a szilenciumra ítélt Csoóri Sándornak, 1984-ben Czakó Gábornak, 1985-ben Nagy Gáspárnak.

1986

Domokos Pál Péter csángó-néprajzkutató (Budapest), L: Andrásfalvy Bertalan

1987

Zbigniew Herbert lengyel költő (Varsó), L.: Csoóri Sándor
Király Károly  erdélyi politikus (Marosvásárhely), L.: Für Lajos
Szabó T. Attila erdélyi nyelvtudós (Kolozsvár, posztumusz), L.: Vekerdi L.

1988

Duray Miklós szlovákiai nemzetiségpol. (Pozsony), L: Csengey Dénes
Bohumil Hrabal cseh író (Prága), L.: Kiss Gy. Csaba
Janics Kálmán  szlovákiai magyar újkortörténész (Vágsellye), L.: Király P.
Ujszászy Kálmán református teológus (Sárospatak), L.: Czine Mihály

1989

Dr. Szeli István délvidéki irodalomtörténész (Újvidék), L.: Hornyik Miklós
Veno Taufer   szlovén költő (Ljubljana), L.: Domokos Mátyás
Tőkés László  erdélyi református lelkész (Temesvár), L.: Vályi Nagy Ervin
Turczel Lajos irodalomtörténész (Pozsony), L: Dobos László

1990

Püski Sándor és Püski Sándorné könyvkiadó (Bp.–New-York–Bp.), L.: Fekete Gyula
Sütő András erdélyi magyar író (Marosvásárhely), L.: Csoóri Sándor
Jurij Skrobinecz ukrán költő (Ungvár, Ukrajna), L.: Balla Gyula
Szilágyi Júlia erdélyi magyar esztéta, és
Marius Tabacu (megosztva) román műfordító (Kolozsvár) L.: Cselényi László

1991

Dobos László szlovákiai magyar író (Pozsony), L.: Tőzsér Árpád
Dr. Hajós Ferenc  szlovéniai magyar bíró (Ljubljana), L.: Király Tibor
Matuska Márton vajdasági újságíró (Szabadka, Délvidék), L.: Cseres Tibor
Molnár József  magyar könyv- és lapkiadó (Németo.), L.: Czine Mihály

1992

Borbándi Gyula író, kritikus (München), L.: Görömbei András
Lükő Gábor néprajztudós (Budapest), L.: Halász Péter
Lubomir Feldek szlovák költő (Bratislava-Pozsony), L.: Tóth László
Konrad Sutarski lengyel költő, műfordító (Bp.), L.: Kiss Gy. Csaba

1993

Nedjeljko Fabrio író, a Horvát Írószövetség elnöke (Zágráb), L.: Kiss Gy. Csaba
Nagy Árpádné dr. Paksy Ágnes tanár (Szombathely), L.: Kósa Ferenc
Szőcs Géza költő (Kolozsvár), L.: Kodolányi Gyula

1994

Gazda József író, néprajzkutató (Kovászna, Székelyföld) L: Varga Domokos
Kató Béla református lelkész (Illyefalva, Székelyföld), L.: Bónis Lajos
Koncsol László író, irodalomtört., kritikus (Pozsony), L: Karol Vlahovsky
Sulyok Vince költő, műfordító (Osló), L.: Dobos László

1995

Kiss Ferenc  irodalomtörténész, kritikus (Budapest), L.: Görömbei András
Lászlóffy Aladár erdélyi költő (Kolozsvár), L.: Széles Klára
Prof. Dr. Christoph Pan  dél-tiroli jogász-politológus, (Bolzano), L.: Komlóssy József

1996

Erdélyi Zsuzsanna  folklorista (Budapest), L.: Barna Gábor
Markó Béla költő, az RMDSZ elnöke, (Marosvásárhely), L.: Nagy Gáspár
Szépfalusi István és Szépfalusiné Wanner Márta lelkész, műfordító (Bécs) L.: Lászlóffy Aladár

1997

Vojtech Kondrót  szlovák költő, műfordító (Pozsony), L.: Gál Sándor
Szervátiusz Tibor   szobrász (Kolozsvár–Budapest), L.: Pálfy G. István
Fülöp G. Dénes és Fülöpné Suba Ilona  református lelkész házaspár (Marosvásárhely), L.: Bakos István 

1998

Czine Mihály irodalomtörténész (Budapest), L.: Görömbei András
Krzysztof Czyżewski lengyel kisebbségi-szociológus (Krakkó), L.: Kovács István
Gombos Gyula  író (USA-Budapest) , L.: Püski Sándor

1999

Tempfli József nagyváradi római katolikus megyéspüspök. L.: Tőkés László

2000

Benkő Samu történész (Kolozsvár), L.: Vekerdi László
Herczegh Géza jogtudós (Pécs-Hága), L.: Kodolányi Gyula
Sava Babič szerb tudós, műfordító (Belgrád), L.: Dudás Károly
Kovács Andor közgazdász (Bázel, Svájc), L.: Szászfalvi László és
Szőllőssy Árpád (megosztva)  közgazdász (Bázel, Svájc), L.: Bíró Zoltán

2001

Kanyar József népművelő (Kaposvár), L.: Halász Péter
Lezsák Sándor pedagógus, költő (Lakitelek), L.: Bíró Zoltán
Vári Fábián László költő, (Mezővári, Kárpátalja), L.: Nagy Gáspár

2002

Csicsery-Rónay István könyvkiadó és író (USA / Budapest), L.: Bakos István
Hódi Sándor pszichológus, közíró (Ada, Délvidék), L.: Kiss Gy. Csaba
Gencso Hrisztozov költő  (Szófia, Bulgária), L.: Fecske András
Ablonczy László színikritikus, közíró  (Budapest–Párizs), L.: Cs. Nagy Ibolya

2003

Jakubinyi György római katolikus érsek (Gyulafehérvár), L.: Erdő Péter bíboros-érsek
Vadkerty Katalin történész (Pozsony), L.: Koncsol László

2004

Nagy Károly egyetemi tanár, az Anyanyelvi Konferencia Társelnöke (USA), L.: Görömbei András
Zvonimír Mirkonić  költő, esszéista, műfordító (Zágráb, Horvátország), L.: Lukács István
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász, Ukrajna), L.: Egyed Albert

2005

Ilia Mihály egyetemi tanár, a Tiszatáj egykori főszerkesztője (Szeged) L: Monok István
Vetési László  az erdélyi magyar szórvány lelkésze (Kolozsvár) L: Tőkés László

2006

Háromszék c. székelyföldi lap szerkesztősége, (Sepsisztgyörgy) L: Kovács István

2007

Nem tudtunk Bethlen-díjat adományozni, nem tartottunk díjátadó ünnepséget.

2008

Dr. Erdélyi Géza, felvidéki ref. püspök L: Tőkés László Királyh.-melléki ref. püspök
Rózsás János GULAG –ot átélt közíró (Nagykanizsa) L: Vasy Géza a M. Irószöv. eln.

2009

…az Elérhetetlen föld c. antológia költői, a KILENCEK (megosztva) kapták:

Győri László, Kiss Benedek, Konczek József, Kovács István, Mezey Katalin, Oláh János, Péntek (Molnár) Imre, †Rózsa Endre (1941-1995), Utassy József; Laudátoruk: Vasy Géza irodalomtörténész. a Magyar Írószövetség elnöke

2010

Bohumil Doležžal, politológus, közíró (Prága) L: Kiss Gy. Csaba művelődéstörténész
Kányádi Sándor költő (Galambfalva, Székelyföld) L: Bíró Zoltán irodalomtörténész,
Für Lajos történész, alapító kurátor, L: Hende Csaba Országgyűlési képviselő, honvédelmi miniszter
Dr. Király Tibor jogtudós, alapító kurátor, L: Bakos István művelődéskutató

2011

CSEMADOK, Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség L: Lezsák Sándor
Somodi István a Szárszó Baráti Kör elnöke L: Bíró Zoltán

2012

Sára Sándor operatőr, filmrendező, a Duna televízió alapító elnöke L: Bakos Edit
Dr. Péntek János magyar nyelvtudós, egyetemi tanár (Kolozsvár) L: Kiss Jenő professzor
Jurij Poljakov író, kritikus, a Lityeraturnaja Gazeta főszerkesztője L: Bíró Zoltán

2013

Izsák Balázs mérnök, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Laudátor: Lezsák Sándor
Bohdan Zadura lengyel költő és műfordító, Laudátor: Kovács István
Hámori József akadémikus, professzor a Magyar Örökség-díj Bizottság elnöke
Laudátor: Béres József

2014

Egyed Ákos történész, az EME volt elnöke (Kolozsvár). L.: dr. Miskolczy Ambrus
Sir Bryan Cartledge történész, angol diplomata, volt nagykövet
Markus Meckel teológus, az NDK utolsó külügyminisztere, politikus. L.: Balog Zoltán miniszter
Dr. Zétényi Zsolt ügyvéd, volt parlamenti képviselő. L.: Lezsák Sándor

2015

Böjte Csaba ofm, ferences szerzetes (Déva). L.: Lezsák Sándor
Hans Kaiser, a Konrad Adenauer Alapítvány volt magyarországi képv. L: Bíró Zoltán
Honismeret folyóirat, a HNF, illetve a Honismereti Szövetség lapja. L: Bakos István

2016

Hitel irodalmi, társadalmi, művészeti folyóirat. L.: dr. Petrik Béla
Dr. Koszorús Ferenc ügyvéd, az AMSZ képv. USA. L.: Lezsák Sándor
Dr. Barki Éva Mária ügyvéd, magyar érdekvédő (Bécs, Ausztria) (kitüntetését később vette át, L: Lezsák Sándor)

2017

Csáky Pál író, politikus, Európa Parlamenti képviselő, Pozsony. L: Lezsák Sándor

2018

Komlóssy József erdőmérnök, kisebbségi jogvédő politikus, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának alelnöke, L.: Lezsák Sándor

2019

Halzl József gépészmérnök, a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke, L.: Bíró Zoltán

2020

Andrásfalvy Bertalan, néprajzkutató, volt művelődési és közoktatási miniszter, L.: Bakos István

2021

Bakos István, művelődéskutató, BGA-alapító kurátor, L.: Házi Balázs (rendkívüli Bethlen Gábor-díj)

Deák Ernő történész, közösségi vezető, szerkesztő és a Bécsi Napló, L.: Bakos István.

2022

Szijártó István, az irodalomtudomány kandidátusa, a Százak Tanácsa elnöke, L.: Bíró Zoltán

2023

Spányi Antal, székesfehérvári megyéspüspök, L.: Lezsák Sándor