Márton Áron Emlékérem

A BGA Márton Áron Emlékérmével kitüntetettek és laudátoraik 1988-tól

1988

Erdélyi Világszövetség (Brazília, USA)
Magyar Emberi Jogok Alapítványa (HHRF, Hámos László USA)
Zsére község (Szlovákia)
Kriterion Könyvkiadó (Bukarest)
Szent Anna Római Katolikus Plébánia (Debrecen)
Rákosszentmihályi Református Gyülekezet
Az 1988. június 27-i hősök terei tüntetés szervezői
Dr. Barki Éva Mária (Bécs)
Dr. Kiss Ferenc irodalomtörténész (Bp.)
Henryk Jankowski atya (Gdansk, Lengyelország)

Laudálták őket: Márton Áron püspökre emlékezve és emlékeztetve Domokos Pál Péter, Hídvégi Máté, Kósa Ferenc és Bakos István

1989

Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (Svájc)
Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége (Ungvár, Ukrajna)
A Kiáltó Szó szerkesztősége
Magyar Életért és Jövőért Mozgalom (USA, Hites Kristóf)
Operation Villages Roumains (Belgium)
Bíró Lucián rk. szerzetes (Komárom, Szlovákia)
Gombos Gyula író (USA)
Illyés Kinga (Marosvásárhely)
Kende Péter közíró (Párizs)
Király Béla politikus (USA)
Mark Palmer (amerikai nagykövet, Budapest) Laudátoruk: Bakos István volt

1990

Kozma Imre plébános, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője (Budapest)
Zabolai-Csekme Éva ENSZ tisztviselő (Genf, Svájc)
Magyar Baráti Közösség (USA)
Victor Meier újságíró (Bécs, Ausztria) Laudátoruk: Bakos István volt
Kazuyuki Tanimoto japán zenetudós Laudátora: Kósa Ferenc

1991

Tempfli József római katolikus megyés püspök (Nagyvárad)
Donald és Anikó Szánthó unitárius lelkész házaspár (Nagyvárad)
Halász Péter a HONISMERET főszerkesztője
Dorcas Aid International szervezet (Hollandia)
Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK)
Laudátoruk: Nagy Gáspár volt

1992

Kórógy község (Délvidék)
OSZK Nemzetközi Csereszolgálat Laudátoruk: Bakos István volt
Dr. Tabajdi Csaba kisebbségi szakértő (Budapest) Laudátora: Vekerdi László

1993

Perka Margit és Mihály tanár házaspár (Szabófalva, Románia)
Géczi Lajos nagykaposi tanár (Szlovákia) Laudátoruk: Halász Péter volt

1994

Jelenits István piarista tanár
†Levendel László orvos
Királyhelmec városa (Szlovákia)
Amerikai Öregdiákok Bessenyei György Köre (USA)
Erdélyi Magyar Gazdák Egyesülete (Kolozsvár) Laudátoruk: Bakos István volt

1995

Bónis Lajos mezőgazdasági mérnök (Budapest) L: Márton János
Czirják Árpád érseki helynök, kanonok (Kolozsvár) L: Szervátiusz Tibor
DUNA TV Közép-európai Magazinja (Budapest) L: Beke György
KMCSSZ Hunyadi Mátyás Munkaközössége (Kanada) L: Bakos István
Zrínyi Ifjúsági Kör (Buenos Aires, Argentina) L: Zika Klára

1996

Horváth Antal kanonok (Csikszentdomokos, posztumusz)
Jáki Sándor Teodóz bencés tanár Laudálta őket: Halász Péter
Bohumil Dolezal történész (Prága, Csehország) L: Kiss Gy. Csaba
Sárközy Péter egyetemi tanár (Róma) L: Bakos István
Könyves Kálmán Szabadegyetem (Sao Paulo, Brazilia) L: Zika Klára

1997

Ladocsi Gáspár katolikus tábori püspök (Budapest) L: Szikora József
Majnek Antal kárpátaljai katolikus püspök (Munkács) L: Milován Sándor
Ausztráliai Magyar Élet szerkesztősége (Melbourne– Sydney) L: Kardos Béla

1998

Böjte Csaba ferences szerzetes (Déva) L: Jelenits István
Dr. Deák Ernő történész (Bécs) L: Bakos István
Kettős János református lelkész (Szentlászló-Kopács,Horvátország) L: Mák Ferenc

1999

Berszán Lajos esperes-plébános (Gyimesfelsőlok, Románia) L: Halász Péter
Prágay Dezső vegyészprofesszor (München) L: Fülöp Zsuzsanna
Zalabai Zsigmond irodalomtörténész (Somorja, Szlovákia) L: Filep Tamás Gusztáv

2000

Atzél Endre jogász (Budapest)
Beder Tibor tanfelügyelő (Csíkszereda, Székelyföld) Laudálta őket: Beke György
Cseh Tibor közíró, lapszerkesztő (USA) L: Ludányi András
Utasi Jenő rk. plébános (Tóthfalu, Vajdaság) L: Juhász Judit

2001

Horváth Arany szerkesztő (Erdély) L. Czirják Árpád
Melbournei Magyar Központ (Ausztrália) L: Bakos István
Vármegye Galéria (Budapest) L: Németh Ágnes

2002

Franz König bíboros (Bécs, Ausztria) L: Tempfli József
Bókay András mérnök (Franciaország) L: Németh Ágnes
Körösmező magyarsága (Kárpátalja) L: Vári Fábián László

2003

Balogh Ferenc művésztanár (Kolozsvár-Bp.) L: Demény Attila, Kolozsvár
Bethlen Otthon (Ligonier, USA) L: Kovács Ilona
Göncz László közíró (Lendva, Szlovénia) L: Pomogáts Béla

2004

Krakkói Nemzetközi Kulturális Központ (MCK, Lengyelország) L: Kiss Gy. Csaba
Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ, Stockholm) L: Deák Ernő
Wurst Erzsébet oktatásszervező (Bécs, Ausztria) L: Újváry Gábor

2005

Bécsi Szent István Egylet L: Dr. Jakubinyi György, Erdély érseke, (Gyulafehérvár)
Máramarosszigeti Leöwey Klára Líceum L: Duray Miklós, (Pozsony)
Szabadkai Széchenyi István Általános Iskola L: Lezsák Sándor

2006

Sisa István közíró (USA) L: Magyaródy Szabolcs (Kanada)
Magyar Kultúra Alapítvány L: Bakos István
Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség L: dr. Seress Zsuzsa

2007

NEM tartottunk díjátadó ünnepséget, nem adtunk senkinek Márton Áron Emlékérmet

2008

Dr. Bábel Balázs Kecskemét-kalocsai érsek, metropolita L: Lezsák Sándor
Kiss József a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum ny. természetrajz tanára L: Németh Ágnes
Szente Imre író, költő műfordító (Svédország) L: Gyurácz Ferenc (Vasszilvágy)

2009

Aracs délvidéki magyar folyóirat, Laudálta: Hódi Sándor (Ada, Szerbia)

2010

Puskás László görög katolikus pap (Kárpátalja) L: Lezsák Sándor
Magyar Katolikus Rádió laudálta: Bábel Balázs érsek, metropolita.

2011

P. Szőke János atya Márton Áron posztulátora L: Dr. Mészáros István oktatástörténész

2012

Pákh Tibor jogász, a nemzeti ellenállás hőse L: Kiss Gy. Csaba
Kunckelné Dr. Fényes Ildikó fizikus, a LAMOSzSz elnöke L: Zika Klára
Agócs Sándor költő, szerkesztő, az ANTOLÓGIA Könyvkiadó vezetője L: Ács Margit

2013

dr. Szíjártó István irodalomtörténész, a Százak Tanácsa egyik alapítója, ügyvezető elnöke, Laudátor: Albert Gábor
Magyary Rozália közgazdász, a Pro Hungaris Alapítvány igazgatója, a BGA főkönyvelője, Laudátor: Bakos István
dr. Szász István Tas orvos, író, szerkesztő, az erdélyi HITEL emlékmúzeum alapítója
Laudátor: Banner Zoltán

2014

Árva László tanár, a Németh László Gimn. igazgatója Hódmezővásárhely. L.: Szenti Tibor;
Pawel Cebula OFM lengyel ferences szerzetes. L.: Kiss Rigó László megyéspüspök és Szalai Attila;
Saáry Éva (1929–2014) geológus, író, Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör. L.: Agócs Sándor

2015

Csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum (Erdély). L.: Szász István Tas
Petrás Mária csángó népdalénekes, keramikusművész. L.: dr. Juhász György
Prokopp Mária művészettörténész professzor. L.: dr. Sárközy Péter

2016

Dr. Bárth János néprajztudós, a Duna-Tisza köze és Erdély kutatója. L.: Kósa László;
Stanko Andric horvát történész, a keresztény középkor kutatója. L.: Sokcsevits Dénes
Lászlóffy Pál tanár, a Csíkszeredai Márton Áron Gimnázium főigazgatója, az RMPSZ tb. elnöke. L.: Potápi Árpád.

2017

Juhász Judit újságíró, Magyar Katolikus Rádió volt vezetője, MMA tisztségviselő. Laudátor: Dr. Béres József, a BGA kurátora
Matl Péter szobrászművész, magyar honalapítási emlékművek alkotója, Munkács. Laudátor: Rieger Tibor,
Pátkai J. Róbert ny. evangélikus püspök, a MAOSZ egykori elnöke, London. Laudátor: Bakos István.

2018

Barsi Balázs ferences szerzetes, író hitszónok. Laudátor: Telek Péter Pál.
Dr. Heltai György vegyész és a Heltai „nagycsalád”. Laudátor: Bakos István.
Pék László tanár, oktatáspolitikus, a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség korábbi elnöke. Laudátor: Martényi Árpád.

2019

Gereben Ferenc, szociológus, egyetemi tanár, méltatta: Szabó András.
Milován Sándor, politikus, a KMKSZ alapító tagja, tiszteletbeli elnöke, méltatta: Lezsák Sándor.
Zika Klára, tanár, szerkesztő, méltatta: Bakos István.

2020

Szövényi Zsolt, pedagógiai szakíró, köztisztviselő, méltatta: Bíró Zoltán

2021

Korzenszky Richárd, bencés szerzetes, volt tihanyi perjel, méltatta: Szabó András

2022

Bárány Béla, a zuglói Páduai Szent Antal templom plébánosa, méltatta: Bartos Mónika

2023

Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (átvette: Makuk János), méltatta: Nagymihály Zoltán