Teleki Pál Érdemérem

Teleki Pál Érdeméremmel kitüntetettek

A Teleki Pál Érdemérem – a Bethlen Gábor-díj és a Márton Áron Emlékérem mellett – a Bethlen Gábor Alapítvány új kitüntetése.  Ezt a „becsületrendet” a tudós államférfiről neveztük el.  Úgy véltük: Teleki Pál áldozatos küzdelme – a vesztett háború és a trianoni ítélet nyomán kirabolt, megcsonkított és erkölcsileg lezüllött ország közállapotának rendbetételéért, a hibás döntés revíziójáért, az igazságosabb békéért és a magyar állam függetlenségéért – az eddigieknél nagyobb megbecsülést érdemel az utókortól.

A nemzetközileg elismert tudós kiemelkedő szerepet vállalt a szellemi honvédelemben és az ifjúság nevelésében is. Több mint két évtizeden át – haláláig –, a magyar cserkészet szellemi vezetője és patrónusa, egyetemi professzor, valamint a báró Eötvös József Collegium kurátora volt. Az elcsatolt területeken és a nagyvilágban élő magyarok, a nagycsaládosok valamint a lengyel menekültek iránti tevőleges szolidaritása példát ritkító államférfiúi erényről tanúskodik.

Teleki Pál miniszterelnök 1941. április 3-án áldozatává vált a háborús politikának. Nemtelen támadások és a főváros vezetőinek antidemokratikus döntése miatt emlékműve is. Halálának 63. évfordulóján, 2004. április 3-án szülővárosa, Budapest helyett, a befogadó Balatonbogláron állítottuk fel a tudós-államférfi közadakozásból létesített bronz szobrát.

A szobor alkotója, Rieger Tibor szobrászművész, Teleki Pál születésének 125. évfordulójára emlékérmet készített, amelyet a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma, 2004 novemberében, a MTA Dísztermében tartott díjátadó ünnepségén, a szobor felállítását támogatóknak adományozott:

 • Lengyel Nagykövetség, (Budapest)
 • Külföldi Magyar Cserkészszövetség(USA)
 • Dr. Kovács Miklós polgármester (Balatonboglár)
 • Szőllősi Ferenc plébános (Balatonboglár),
 • Dr. Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök,(Szeged)
 • Nemeskürty István író,(Budapest)
 • Polish Business Club in Hungary,(Budapest)
 • Grzegorz Lubczyk volt magyarországi nagykövet (Lengyelország),
 • Butty Ferenc öregcserkész (Kanada)
 • Magyaródy Szabolcs öregcserkész (Kanada)
 • a Magyar Tudományos Akadémia Éremtára, valamint
 • Shingo Minamizuka egyetemi professzor (Japán)

Születésnapján, nemzetszolgálatáért Teleki Pál Emlékérmet kapott még 2005-ben:

 • Csoóri Sándor költő, a HITEL főszerkesztője, (Üröm)
 • Görömbei András irodalomtörténész, a HITEL főszerkesztő-helyettese, (Debrecen)

Teleki Pál Érdemérem – a Magyar Forradalom 50. évfordulója tiszteletére

A kettős állampolgárság ügyében – a Teleki-szoborállításra emlékeztető, szégyenletes politikai és médiahadjárattal – tartott 2004. december 5-i népszavazásra válaszolva, illetve a korabeli államvezetés által megcsúfolt 1956-os Magyar Forradalom 50. évfordulója tiszteletére, az emlékérmet Teleki Pál érdeméremmé alakítottuk át.

A kettős állampolgárság ügyében – a Teleki-szoborállításra emlékeztető, szégyenletes politikai és médiahadjárattal – tartott , illetve a korabeli államvezetés által megcsúfolt az emlékérmet alakítottuk át.

E kitüntetéssel 2006-tól  a magyar örökség elszánt védelmezőit, az értékteremtő munkát, Teleki szolidáris szellemiségét, emberi példáját követőket ismerjük el.  A tudós-államférfi portréját ábrázoló bronzérem hátlapjára, a „MERJÜNK MAGYAROK LENNI!” feliratot vésettük. Első alkalommal a csonka-hazában élők közül kiválasztottak kapták meg e becsületrendet, amelyet –  a trianoni békediktátum 86. évfordulóján – 2006. június 4-én adtunk át a következőknek:

 • Ács Margit író, irodalomkritikus,
 • Bíró Zoltán irodalomtörténész, egyetemi oktató,
 • Fekete Gyula író, könyvszerkesztő,
 • Für Lajos történész, ny. miniszter és egyetemi tanár,
 • Dr. Horváth János közgazdász, országgyűlési képviselő,
 • Király Tibor jogtudós, akadémikus,
 • Kiss Gy. Csaba művelődéstörténész, egyetemi oktató,
 • Kiss Dénes költő, a Trianon Társaság elnöke,
 • Kubassek János földrajztudós, akadémikus,
 • Márton János közgazdász, a Bethlen Alapítvány tb. elnöke,
 • Mezey Katalin költő, könyvkiadó,
 • Nagy Gáspár költő, szerkesztő, a Bethlen Alapítvány legendás titkára,
 • Németh Ágnes tanár, könyvszerkesztő,
 • Sára Sándor filmrendező, operatőr,
 • Török Bálint történész, közíró,
 • Zelnik József művelődéspolitikus,
 • Püski Kiadó Kft. Budapest,
 • Teleki Pál Egyesület, Gödöllő

A Kárpát-medence elcsatolt területein és a nyugati magyar diaszpórában élők e kitüntetését, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján, 2006. november 3-án tartott díjátadó ünnepségünkön adtuk át:

 • Csapó Endre, az ausztráliai Magyar Élet főszerkesztője, (Sydney)
 • Dr. Czettler Antal történész, Teleki Pál munkásságáról könyvei jelentek meg (Svájc),
 • Dömötör Gábor cserkészvezető, Teleki Pál cserkészhagyományának éltetője (USA)
 • Dulka Andor tanár, a bánsági szórványmagyarok jeles képviselője (Ürményháza, Szerbia),
 • FÓRUM Kisebbségkutató Intézet, a Felföld magyar tud. közp–ja (Somorja, Szlovákia),
 • Gábor Róbert szociáldemokrata politikus, a Peyer Párt alapító tagja, szaksz. vez. (USA),
 • de Gerando Teleki Judit a Teleki-család tagja, a francia-magyar kapcsolat- ápoló (Fr.o)
 • id. Klement Kornél közíró, 1956-os forr. tanács-tag, emigráns, öreg-cserkész, (Németo.),
 • Kormos László, a HUNSOR és a népszerű HUNSOR- Hírfutár moderátora(Svédország),
 • Kunckelné Fényes Ildikó, a LAMOSZSZ elnöke, venezuelai magyar vez. (Venezuela),
 • Dr. Ludányi András egy. tanár, kisebbségkutató, a szórványmagyarság hírvivője (USA),
 • Nagy Zoltán Mihály író, az Együtt folyóirat főszerkesztője, irodalomszervező (Kárpátalja)
 • Szabó Zsolt a Művelődés c. lap főszerk., művelődésszerv., egy. oktató (Kolozsvár, Erdély),
 • Sylvester Lajos író, szerkesztő, a Teleki- szobor hírvivője (Sepsisztgy. Székelyföld),
 • Dr. Tőkés István ref. teológus, egyháztörténész, példás családfő (Kolozsvár, Erdély)

A Magyar Forradalom 50. évfordulóján tanúsított helytállásáért ugyanekkor kapta a „Becsületrendet”:  

 • Vértesaljai László Rómában és az 50. évfordulón végzett magyar-mentő szolgálatáért,
 • Piotr Górecki, a Lengyel TV munkatársa, az 50. évforduló hiteles tudósításáért, (Varsó)

2007. augusztus 1-jén a világ cserkészeinek Centenáriumi Jamboree-ja alkalmából a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma Teleki Pál Érdemérmet adományozott

 • a 95. éves Magyar Cserkészmozgalomnak (Külföldi Magyar Cserkészszövetség, a Magyar Cserkészszövetség, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, a Romániai Magyar Cserkészszövetség, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, és a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség képviselőinek)a magyar ifjúság határokon átívelő összefogása, nemzetnevelő munkássága, a cserkészek 100 éves világszervezetében való áldozatos helytállásamagyarságszolgálata elismeréseként.

2008. március 3-án Teleki Pál egykori munkatársa, a 100. éves Keszi Kovács László kapott Teleki Pál Érdemérmet  a magyar néprajz értékeinek feltárásában, ápolásában , és Teleki szellemi öröksége védelmében tanúsított áldozatos munkája, szolgálata elismeréseként.

2008. március 31-én a 70. éves Ágh István- t  tüntette ki Teleki Pál Érdeméremmel a Kuratórium, költői, szépírói és szerkesztői munkássága, nemzetszolgálata elismeréseként.

2008. december 5-én példás magyarságszolgálatukért Teleki Pál Érdemérmet kaptak:

 • Makovecz Imre építész,
 • Dr. Papp Lajos szívgyógyász,
 • Teleki Júlia délvidéki képviselő és író,
 • Illyés Mária művészettörténész, az Alapítvány kurátora
 • Dr. Vekerdi László tudománytörténész, az Alapítvány egyik alapító-kurátora.

2009. december 9-én kapták meg a Bethlen Gábor Alapítvány becsületrendjét:

 • Dr. Béres József okleveles vegyész,
 • Balassa Zoltán történész (Kassa),
 • Nagy András grafikus,
 • Lezsák Sándor (kitüntetését a 60. születésnapján adtuk át).

2010. november 14-én kapott Teleki Pál Érdemérmet:

 • Pogány Erzsébet alapító-igazgató, Felvidék Ma (Somorja, Felvidék)
 • Hornyik Miklós közíró, (Délvidék)
 • Eötvös József Collegium (e kitüntetést a közösen rendezett Trianon 90. emléknapon adtuk át).

2011. november 4-én adományoztuk nemzetszolgálatukért e kitüntetést a következőknek:

 • Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, Ada
 • Cservenka Judit rádiós-újságíró, szerkesztő,
 • Dr. Csirpák Lilly nyelvtanár,tolmács, a Teleki Pál Emlékbizottság tagja
 • Dr. Mészáros István tudós, oktatástörténész,
 • Péterffy László szobrászművész,
 • Dr. Ujváry Gábor történész, hungarológus.

2012. június 4-én, Teleki Pál szobránál, az Eötvös Collegiumban kapta kitüntetését:

 • Döbrentei Kornél költő, a HITEL szerkesztője, a Magyar Művészeti Akadémia tagja
 • Hábel György  MÁV mérnök-főtanácsos, a felvidéki magyarság patrónusa
 • Mózsi Ferenc író, a Magyar Szellemi Védegylet alapítója, a Százak Tanácsa tagja
 • Szabó András előadóművész, a BGA-, és az Eötvös Collegium Baráti Köre tagja
 • Udvardy Frigyes közgazda, a romániai magyar történeti kronológia létrehozója

2013. június 4-én az Eötvös József Collegiumban, Teleki Pál szobránál vette át kitüntetését:

 • Bartók Csaba, felvidéki filmalkotó, TV stúdió vezető és tudósító (Szepsi)
 • Szidiropulosz Archimédesz, a Trianon Kutatóintézet alapító igazgatója
 • Kiss Melitta, a Magyar Örökség és Európa Egyesület titkára
 • Szöllősi Antal, az Északi Magyar Archívum létrehozója és tulajdonosa (Stockholm)
 • Barabás László, a Marosvásárhelyi Kántor Tanítóképző igazgatója
 • Kátó Sándor és Bene Zoltán, a dél-alföldi amatőr népszínház alapítói és éltetői.

2014. június 4-én a Teleki Pál kisplasztika előtt (Eötvös Collegium) vette át a kitüntetését:

 • Bánhegyi Ferenc iskolaigazgató, tankönyvíró,
 • Dr. Kisida Elek főorvos, a Százak Tanácsa aktív tagja,
 • Medvigy Endre jogász végzettségű irodalomtörténész, közíró és szerkesztő
 • Mátyus Aliz író, lapszerkesztő, az Eötvös Coll. Baráti Kör tevékeny tagja,
 • Lánchíd Rádió,
 • Roman Kowalski lengyel nagykövet (egy évvel később, személyesen vette át).

2015. június 4- én a Magyar Írószövetségben vették át kitüntetésüket Lezsák Sándortól:

Roman Kowalski nagykövet úr, aki a 2014. évi emlékülés idején Lengyelországban tartózkodott, valamint:

 • Bedő György a Kairosz könyvkiadó alapítója, tulajdonosa, vezetője, Bp.
 • Bogyay Elemér, közgazdász, Torontó
 • Kovács Gergelyné, dr. Szabó Irén, történész-muzeológus, Bp.
 • Lakó Józsefné, Hegyi Éva, régész-muzeológus, Zilah
 • Papp Endre irodalomtörténész, a HITEL felelős szerkesztője
 • Dr. Petrik Béla irodalomtörténész, jogász, a BGA kurátora

2016. június 4-én a Magyar Írószövetségben vették át a kitüntetésüket Lezsák Sándortól:

 • Dr. Fekete Gyula, közgazdász, hajdani MVSZ képviselő, a Százak Tanácsa tagja
 • J. Király István, az egykori Magyar Felsőoktatás főszerkesztője,
 • Szanyi Mária, néprajzkutató, ny. tanár, a Kincskeresők mozgalom szervezője (Felvidék),
 • Szalai Attila, polonista, egykori diplomata, közíró,
 • Szeredi Pál, újkortörténész, a népi mozgalom és jeles képviselőinek kutatója, közíró.

2017. június 9-én Máriaremetén, a Kisboldogasszony Bazilikában vették át Lezsák Sándortól kitüntetésüket:

 • Dr. Horváth Béla, a Kölcsey Kör alapítója, egykori Ogy. képviselő, közéleti szolgálatáért
 • Molnár Pál közíró, a Vasárnapi Újság egykori főszerkesztője, a Balassi kultusz éltetője,
 • Mika Sándor Egyesület, az Eötvös Coll. Történész Műhelye volt tagjainak szövetsége
 • Rákóczi Szövetség,  a felvidéki magyarok hazai érdekképviselője és támogató szervezete
 • Széchenyi Kör (München) a külhoni magyarok 40 éve működő egyesülete; közéleti fóruma
 • Török Máté és a Misztrál Együttes kulturális, közéleti szerepvállalásáért, nemzetszolgálatáért.

2018. június 4-én Lezsák Sándortól és Rieger Tibortól a Magyar Írószövetség dísztermében átvehette kitüntetését:

 • a Magyar Patrióták Közössége,
 • Bata János költő, publicista, délvidéki Aracs c. lap főszerkesztője,
 • Hoffmann Rózsa tanár, országgyűlési képviselő,
 • Dr. Horváth László a felvidéki magyarokat évtizedek óta támogató orvos,
 • Zabolai Csekme Éva egykori ENSZ-tisztviselő, magyar érdekképviselő (kitüntetését később vette át),
 • Jerzy Snopek budapesti lengyel nagykövet, hungarológus.

2019. június 4-én első ízben tartottuk vidéken, Balassagyarmaton, a Városháza dísztermében díjátadó ünnepségünket, ahol díjazottaink voltak:

 • Vasy Géza, irodalomtörténész, a Magyar Írószövetség volt elnöke (laudátor: Lezsák Sándor)
 • Szőcs Zoltán, író, irodalomtörténész (laudátor: Bíró Zoltán)
 • Magyar Szemle folyóirat szerkesztősége (laudátor: Bakos István)
 • Kékessy házaspár (Tiszafüreden vették át július 6-án, laudátor: Bartos Mónika)
 • Menyhárt József (nem vette át)

Rendhagyó módon – a járvány miatt – 2020-ban és 2021-ben sem tudtuk június 4-én átadni a Teleki Pál-érdemérmeket. A 2020-as kitüntetettek 2021. szeptember 25-én vehették át díjaikat:

 • Beke István és Szőcs Zoltán, jogtalanul elítélt székely fiatalok (laudátor: Magyary Rozália)
 • Grezsa István, orvos, miniszteri biztos (laudátor: Szabó András)
 • Gyurácz Ferenc, író, a Vasi Szemle főszerkesztője (laudátor: Petrik Béla)
 • az Ismerős Arcok zenekar (laudátor: Nagymihály Zoltán)
 • Kassai Lajos, lovasíjász, hagyományőrző (laudátor: Lezsák Sándor)

A 2021. év kitüntetettjei 2021. november 13-án vehették át elismerésüket:

 • Egyed Emese költő, irodalomtörténész, egyetemi tanár (laudátor: Hágen Ádám)
 • Horváth Attila alkotmánybíró, jogtörténész, egyetemi tanár (laudátor: Petrik Béla)
 • az IKON Egyesület (laudátor: Bartos Mónika)
 • Szajkó Gábor közösségszervező (laudátor: Pálinkás Barnabás)
 • Tereza Worowska lengyel műfordító (laudátor: Kiss Gy. Csaba)

A 2022. évi kitüntetettek a november 5-i díjátadón vették át az érdemérmet:

 • Gábor Csilla akadémikus, a Szociális Testvérek Társasága tagja (L.: Petrik Béla)
 • Messik Miklós a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület elnöke (L.: Béres József)
 • Muzsnay Árpád tanár, művelődésszervező (L.: Bakos István)

A 2023. évi kitüntetettek:

 • Dupka György (L.: Szabó András)
 • Loksa Gábor (később veszi át)
 • Szécsi Árpád (L.: Bakos István)