2010: Beszámoló a Bethlen Gábor Alapítvány 2010. évi tevékenységéről

A Bethlen Gábor Alapítvány 2010. évi beszámolója,
laudációk, valamint tervek a 2011. év munkáira

„Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.” (Bethlen Gábor)

Legjelentősebb feladatunk 2011-ben is, amit az elmúlt évben nem teljesítettünk; a kuratórium, és az Alapítvány működését szabályozó Alapító Okirat módosításának bírósági bejegyeztetése, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása, illetve a megújult kuratórium és az Alapítvány munkájának korábbinál jobb menedzselése.

Tartalmi vonatkozásban továbbra is kiemelt feladatunk a külhoni magyar civil szervezetekkel történő együttműködésünk tervszerűbb, célirányosabb fejlesztése, a magyar–magyar kapcsolatok intenzívebb ápolása. A határon túli civil szervezetekkel történő együttműködésünkhöz hozzájárul, ha a jelentősebb hazai és határon túli rendezvényeken, ahol a külhoni magyarok sorskérdéseivel foglalkoznak; társrendezőként, előadóként, vagy közreműködőként részt veszünk, illetve ilyen fórumokat mi is kezdeményezünk. Erőnktől telhetően ezeket a jövőben is tervezzük. Konkrét szándék, hogy Teleki Pál tudós-államférfi halálának 70. évfordulójára (április 3.) az Eötvös Kollégiumban fölállított kisplasztikánál tartunk közös megemlékezést, s a Trianoni békediktátum évfordulójára (június 4) is közösen, közéleti-tudományos rendezvénnyel emlékezünk.

Az Alapítvány honlapjának felújításával egyidejűleg szervercserét és a Magyar Nemzetismeret angol változatának fölvitelét is tervezzük, de ez csak a források bővülése esetén képzelhető el.

A 2011. évi díjátadó ünnepség méltó előkészítését az érmék, dobozok mappák időbeni elkészíttetésével segíthetjük elő; ne érjen az a skandalum, ami legutóbb történt a mappákkal. Javaslat történt arra, hogy a halálának 70. évfordulóján rendezendő közös megemlékezésen, Alapítványunk jelképesen hét Teleki emlékérmet adományozzon az arra érdemes hazafiaknak. (Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja, Diaszpóra, magyarországi 2). Eszerint kitüntetéseink tehát BG-díj (max. 3) MÁ emlékérem (max. 2) Teleki (max. 3, és a 70.-en 7 db), azaz legalább 15 oklevélmappa (nagyon röstellem, ami 2010-ben történt!) 15. éremdoboz és 20 db Teleki éremöntés költségeivel számoljunk a pályázatban. (2011. április)

Elszámolás szeptemberben

2011-re vonatkozó terveink zömét nem teljesítettük. Munkánkat alapvetően megakadályozta a bírósági bejegyzés rendkívüli mértékű elhúzódása. Munkakedvünket nem növelte az a tény sem, hogy megkérdezésünk és tudtunk nélkül az év elején létrehozták a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt-t, amelynek kezdeti szervezési hibái jórészt nálunk, főként nálam, az ALAPÍTVÁNY ügyvivőjénél csapódtak le; otthoni telefonhívások, levelek, e-mail üzenetek tömegét zúdítva ránk… A bírósági bejegyzésünk elhúzódása miatt, szólni, vagy erélyesebben föllépni nem akartam, tisztázatlan helyzetünket nem kívántam súlyosbítani. Amúgy sem én vagyok már az illetékes. Ami pedig a pályázati lehetőségeket illeti, ott még inkább visszafogott a féllegális állapot, így főként Magyary Rozáliának köszönhető az az NCA pályázat, amit együtt megírtunk és benyújtottunk. Még a Lezsák Sándor elnök úr által fölajánlott lehetőséggel sem éltem, mert sem őt, sem magamat nem akartam esetleges támadásoknak kitenni, az Alapítvány rendezetlen dolgai miatt, amiért a felelősséget, akarva-akaratlan, nekem kellett viselnem. Nem mentegetőzök tovább, de alább közlöm azt a beszámolót, amit a NCA részére május végén elkészítettem a Kuratórium nevében.

Beszámoló a Bethlen Gábor Alapítvány 2010. június 1. 2011. május 31-ig végzett munkájáról

2010. június 4-én Trianon 90. évfordulója Az Eötvös kollégiumba n címmel közös emlékező gyűlést tartottunk az Eötvös József Collegium Baráti Körével és a diákokkal. Emlékező beszédet mondott dr. Borsi-Kálmán Béla történész, a Baráti Kör tagja és dr. Bíró Zoltán irodalomtörténész, a Bethlen Alapítvány kurátora. Beolvasztás című versét elmondta Kovács István Bethlen-díjas költő, történész, a Baráti Kör tagja. Közreműködtek Szvorák Katalin népdalénekes, a Baráti Kör tagja és az Eötvös Collegium Diákkórusa. Trianonról és benne az Eötvös Collegiumról szóló Kamara-kiállítással emlékeztetett Collegium Történész Műhelye az évfordulóra. A nagyszerű kiállítást (Arató György, Gyúrósi Pál, Szász, László G., Pál Z., Novotnik, Vitányi P., Kovácsik, Bojtos Anita, Ternovácz B. és diáktársaik), illetve Tóth Magdolna, a Collegium könyvtárosa rendkívüli munkával, három hét alatt, sikerrel állították össze. A magyar felsőoktatásban egyedülálló volt ez a magas színvonalú Trianonra emlékező gyűlés, amelynek végén Bakos István kurátor és Rieger Tibor szobrászművész, a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma nevében Teleki Pál Érdemérmet adtak át a honi felsőoktatás nemzetközileg elismert intézményének; 115 év óta folytatott értékteremtő pedagógiai munkássága, példás magyarságszolgálata elismeréseként.” A kitüntetést és az oklevelet dr. Horváth László igazgató a zsúfolásig megtelt Díszteremben, nagy taps közepette vette át. A Trianon emlékülést minden évben, június 4-én megtartjuk.

2010. augusztus közepén a fordító átadta a Magyar nemzetismeret című honlap angol nyelvű változatának három újabb fejezetét, s ezzel a könyvnek több mint a fele, angolul is elkészült. A további részek fordításához azonban nincs meg a kellő anyagi fedezet, ezért azt egyelőre forráshiány miatt fölfüggesztettük, mivel a honlapot is korszerűsíteni kell. Az angol változatot különösen indokolná, hogy az EU magyar anyaga rendkívül szegényes, torz.

Az Eötvös József Collegium Baráti Körével és a kollégiummal folyó együttműködésünk a Collegium épületének centenáriumi ünnepségsorozatán folytatódott. Kiemelkedő eseménye volt, amikor 2010. október 26-án, kedden 13 órakor nagyszámú közönség részvételével felavattuk Teleki Pál tudós-államférfi, a Collegium kurátora (1920–1941) szobrát. Rieger Tibor szobrászművész alkotása (A fővárosból 2004-ben törvénysértően kitiltott, a befogadó Balatonbogláron fölállított szobor kisplasztikája.) az I. emeleti lépcsőfordulóban, Eötvös Loránd és Kodály Zoltán mellszobra között kapott helyet. A Teleki-kisplasztika a Collegium Baráti Köre, a Bethlen Gábor Alapítvány és a művész közös adománya, a márvány posztamenset pedig a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. adományozta a Kollégiumnak. Az eseményről hírt adott számos hazai és külhoni média, a szoboravató beszédeket az erdélyi Művelődés című lap közölte (2011/2, 29–30) és megjelentek a Bethlen Alapítvány honlapján is.

Legjelentősebb rendezvényünk minden évben a díjátadó ünnepség, amelyet az idén 2010. november 14-én, 15 órakor az Uránia Nemzeti Filmszínház Dísztermében Bethlen Gábor születésének 430. évfordulóján tartottuk. Az Ő nevével, harminc éve elindított Alapítvány ez évi kitüntetettjei és laudátorai a következők voltak: Bethlen Gábor-díjat kapott: Bohumil Doležal, politológus, közíró (Prága), L.: Kiss Gy. Csaba művelődéstörténész, kurátor Kányádi Sándor költő (Galambfalva, Székelyföld), L.: Bíró Zoltán irodalomtörténész, kurátor Für Lajos történész (Bp., alapító kurátor), L.: Hende Csaba ogy. képviselő, honv. miniszter, dr. Király Tibor jogtudós (Bp., alapító kurátor), L.: Bakos István művelődéskutató, kurátor.

Márton Áron Emlékéremmel tüntettük ki: Puskás László görög katolikus pap (Kárpátalja), L.: Lezsák Sándor, tanár, az Országgyűlés alelnöke, kurátor Magyar Katolikus Rádió, laudálta: Bábel Balázs érsek, metropolita.

Tamási Áron-díjat kapott: Járfás Ágnes műfordító (Párizs), L.: A. Szabó Magda, a Duna TV ügyvezető alelnöke.

Teleki Pál Érdemérem kitüntetésben részesült: Pogány Erzsébet alapító-igazgató, Felvidék Ma (Somorja, Felvidék) Hornyik Miklós közíró (Délvidék) Eötvös József Collegium (e kitüntetést a közös Trianon 90. emléknapon adtuk át).

A műsorban közreműködött Nikl János műsorközlő, a MKR bemondója, a Besnyői Szironta-harangzenekar, Szabó András előadóművész, Török Tilla népi hegedűs, énekes (Ada). Támogatók: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és Nemzeti Kulturális Alap, a NCA, az URÁNIA Nemzeti Filmszínház, a Béres Szőlőbirtok és Pincészet, az Auguszt Cukrászda. Az idei díjátadó ünnepségről hírt adott a hazai és külhoni média jórésze, összefoglalót sugárzott róla a MR 1 Kossuth Rádió és a Magyar Katolikus Rádió is. A laudációkat hagyományosan a Hitel című folyóirat 2011. áprilisi száma teljes terjedelemben közölte. Az Alapítvány kurátorai 2011-ben is számos közéleti eseményen vettek részt. Így pl. a Magyar Katolikus Rádió középhullámú adása védelmében, a szolidaritási sétán jan. 15-én. Teleki Pál halálának 70. évfordulója alkalmából, 2011. április 1-jén rendezett emlékező konferencián (Bakos István, Bíró Zoltán, Lezsák Sándor) tartottak előadást a Polgárok Házában. Hódmezővásárhelyen, a Németh László emléknapon, a nagy író születése 110. évfordulóján, 2011. április 15-én, Németh Ágnes kurátorunk tartott előadást, s az Új Tanú N. L. emlékszámában is szerepelt írásával. Szomorú kötelességünknek tettünk eleget, e tavasszal is, amikor a család kérésére mi búcsúztattuk a Bethlen Gábor-díjas Csicsery-Rónay Istvánt, a Teleki Pál Érdemérmes Török Bálintot; és búcsúztunk az USA-ban élt Bethlen-díjas Nagy Károlytól is, akiknek nekrológja honlapunkon is szerepel.

Budapest, 2011. május 31.
Bakos István ügyvivő kurátor