Bethlen Gábor szobra – A szoborbizottság megalakulása

Kató Béla püspök úr 2013. június 11-én – az Alapítvány kezdeményezésére – megbeszélést hívott össze az Erdélyi Református Egyházkerület kolozsvári, Farkas utcai központjában. Az Alapítvány részéről Kolozsvárra utazott Bakos István és Magyary Rozália azzal a céllal, hogy – Bethlen Gábor fejedelemmé választásának 400. évfordulójára – a kuratórium által elfogadott programokat ismertesse, s lehetőség szerint a már felmerült lehetőségek közül közösen kiválasszák a Bethlen Gábor szobor méltó helyét.

A megbeszélés 15 órától 17 óráig tartott, amelynek elején Püspök úr üdvözlő szavait követően, Bakos István röviden bemutatta a megjelenteknek a 400. évforduló alkalmából tervezett programokat, részlet az emlékeztetőből:

„Céljaink változatlanok, de az elmúlt évtizedek során táborunk gyarapodott, mert több mint félszáz országban, legalább félezer személyiséget és intézményt tüntettünk ki, akik szolgálatukkal teljesítették, kiteljesítik e megfogalmazott szándékokat. Ez kötelez bennünket; fejedelemmé választásának 400. évfordulóján Bethlen-díjasaink, kitüntetettjeink közreműködésével méltóan emlékezzünk névadónkra.

Ezután röviden vázoltam a mi Bethlen Gábor Emlékévünk három fő programját:

 1. Péterfy László Bethlen-szobrának elkészíttetése, fölállítása és fölavatása a 400. évforduló napján, 2013. október 23-án, Erdélyben.
 2. „Erdély aranykora” címmel vetélkedő szervezése a Kárpát-medence magyar diáksága körében.
 3. Az Alapítvány díjátadó ünnepségének méltó megrendezése névadónk születésének és halálának napján, 2013. november 15-én.

Az Emlékév fővédnökeinek fölkértük: Lezsák Sándort, a magyar Országgyűlés alelnökét, Kuratóriumunk elnökét; Kató Bélát Erdély református püspökét akik mindketten a Bethlen Gábor-díjasok; és Böjte Csaba szerzetest, aki Márton Áron Emlékéremmel, s Magyar Örökség-díjjal is elismert szolgálatot végez.

Az Emlékbizottság védnökei közé és testületébe is zömmel az elmúlt három évtized kitüntetettjei közül kérjük föl a tagokat.

A szoborállítás ügyében kértem Kató Béla püspök urat, hogy hívja meg önöket a mai megbeszélésre. Alapítványunk kezdeményezte és anyagilag is támogatta, támogatja Péterfy László szobrának elkészítését, bronzba öntését, de annak méltó helyszínen történő fölállítása az erdélyiek felelőssége, feladata. Lezsák Sándor elnök úr és a Kuratórium megbízásából májusban kértük meg Kató Béla püspök urat, legyen a Bethlen Gábor szoborállító társaság vezetője. Ő ezt a megbízást elfogadta. Itt is megköszönjük, hisz’ vállalásával e programunknak gazdája van.”

Kató Béla püspök úr a jelenlévőket fölkérte, hogy legyenek a Bethlen-szoborbizottság tagjai, akik ezt elfogadták.

A szoborbizottság tagjai:

 1. Bakos István ügyvivő kurátor, Bethlen Gábor Alapítvány, Budapest
 2. Magyary Rozália főkönyvelő, Bethlen Gábor Alapítvány, Budapest
 3. Ambrus Attila ref. lelkész, Brassó
 4. Szegedi László ref. lelkész, esperes, Kőhalom
 5. Ballai Zoltán ref. lelkész, Kolozsvár
 6. Gáll Sándor ref. lelkész, Kolozsvár
 7. Kántor Csaba ref. lelkész, Kolozsvár
 8. Vetési László ref. lelkész, (Bethlen Gábor-díjas), Kolozsvár
 9. Péntek János professzor (Bethlen Gábor-díjas), Kolozsvár
 10. Dávid Gyula író, szerkesztő (Tamási Áron-díjas), Kolozsvár
 11. Kiss Tibor ref. lelkész, püspöki titkár, Kolozsvár
 12. Maksay Ádám főépítész, Kolozsvár

(Nem tudtak eljönni, vagy nem kaptak meghívást, ezért nem vettek részt ezen az ülésen, de a szoborbizottság tagjai közé meghívtuk és számítunk közreműködésükre:

 1. Adorjáni László a „Kétágú” ref. templom lelkésze, Kolozsvár
 2. Benkő Samu akadémikus (Bethlen Gábor-díjas), Kolozsvár
 3. Böjte Csaba fővédnök (Márton Áron Emlékérmes) megbízottja Erdélyből
 4. Péterfy László szobrászművész, az MMA tagja, Visegrád,
 5. Király István informatikus, a Bethlen Gábor Emlékév honlap gondozója.)

Kató Béla püspök úr a jelenlévőkkel együtt sorra vette, mérlegelte a felmerült helyszíneket, amelyek egy része ma már távol esik a magyarlakta részektől, más helyen nincs a kritériumoknak megfelelő helyszín, Gyergyószárhegyen és Nagyenyeden pedig van mellszobra, Nagyváradon pedig egészalakos szobra is a Nagy Fejedelemnek.

Végül arra a megállapodásra jutottak, hogy a legméltóbb, legjobb helyszín a kolozsvári Hóstátban, az Alsóvárosi Református (Kétágú) Templom bejárati kertrésze lenne, a városközponthoz közel van, a templomon kívül-és belül egyaránt sokan elférnek, kerítés védi a szobrot, s az az egyház tulajdona. A jelenlévők azonnal konzultáltak a szükséges engedélyeztetésekről, vállalták ennek hivatalos ügyintézését, a szobor helyének kialakítását, a szobor fogadását, felállítását és az avató ünnepség megszervezését.

Bakos István tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy Lezsák Sándor a kuratórium elnöke 2013. június 26-án 11 órakor sajtótájékoztatót tart a Bethlen Gábor Emlékévről, amelyre fővédnök társaként meghívja Kató Béla püspök urat is. A sajtótájékoztatón szeretnénk nyilvános felhívást közölni a Bethlen Gábor szoborra történő közadakozásról is. Tájékoztatta és kérte a szoborbizottságot, hogy kísérjék figyelemmel a most létesített Bethlen Gábor Emlékév 2013 honlapunkat a (www.bethlenalapitvany.com- ról elérhető), amelynek beköszöntője Kató Béla püspök úr parlamenti (nagyenyedi) előadása és Áprily Lajos: A fejedelemhez c. verse. E honlapon szeretnénk a továbbiakban minél több információt közvetíteni, adni, kapni, cserélni az érdekeltekkel.

Kolozsvár–Budapest 2013. június 11–12.