Búcsú Somodi Istvántól

Alapítványunk nevében Bakos István búcsúztatta a január 16-i temetési szertartáson a 2011-ben Bethlen Gábor-díjjal kitüntetett Somodi Istvánt. Búcsúbeszédét az alábbiakban tesszük közzé.

Tisztelt gyászoló család! Búcsúzó Felebarátaim!

A földi zarándokútját vezekléssel záró, 98 éves Somodi István halála 2022. december 24-én, Szent Karácsony előestéjén történt. „Mennyei születésnapja” a Teremtő ajándéka küzdelmes magyarságszolgálatáért. Reményünk, hogy Jézus Krisztus égi seregében őrálló képviselője lesz nemzetünknek. Imádkozzunk érte!

A Százak Tanácsa tagjai, régi barátai, tisztelői nevében hálával búcsúzom Dr. Somodi István barátunktól, megköszönve hűségét népéhez, áldozatos helytállását az 1956-os forradalomban, s igazság-szolgálatát, a kegyetlen megtorlások közepette. Személyében az 1943-as Szárszói Találkozó és a népi mozgalom ifjúságát; a Győrffy Kollégiumból sarjadt NÉKOSZ nemzedék túlélő képviselőjét temetjük. Ő, az ország-pusztító II. világháború után, az idehazudott szabadság igézetében, a társaival együtt lelkesen vett részt a drasztikus rendszerváltoztatók csalóka földosztásában, s a 200 fős magyar Petőfi-brigád parancsnoka, a Jugoszlávia háborús sebeit gyógyító ifjúság építőtáborában. Aztán – az álmodott Duna-Tisza csatorna építése helyett – a szovjet-kommunista diktatúra moszkovita vezéreinek rettegett uralmát fékező Nemzeti Parasztpárt működtetését segítette, Veres Péter titkáraként. Éjt-nappallá téve végezte ügyintéző, szervező feladatait Erdei Ferenc miniszter munkatársaként is, a Földművelési Minisztériumban. Somodi István aktívan részt vett a Petőfi-körben, s 1956. október 23-án őt választják a minisztérium Forradalmi Bizottsága elnökének. Őrzöm szívszorító emlékiratát „Kossuth tér, 1956. október 25.” a véres csütörtök tömegre célzó sortüzeiről, a Földművelési Minisztérium épületébe becsempészett orvlövészek gyilkos merényletéről… Hiába tárta föl hitelesen a tényeket az el nem évülő, emberiség elleni bűncselekményekről. Az egykori tragédiák megnyomorított tanújának máig nincs, nem volt hatalma, hogy előmozdítsa a büntetőeljárást. Keserűen idézi föl kortársainak Shakespeare III. Richárdja, szegény írnokának próféciáját: „Mocskos világ ez. Azért pusztul el, / Mert ilyen bűnökről hallgatni kell.”

Somodi István megtagadta az aláírást, hogy behódoljon a Kádár-rezsimnek. Három évtizeden át űzött vadként, állandó megfigyelés alatt, kiszolgáltatva tengődött, de nem adta föl. Tanult tovább; a jogi doktor agrármérnöki diplomát is szerzett. Túlélte a megpróbáltatásokat. A megtorlások csak az életét törték derékba; erkölcsi habitusát, kitartását nem.

Részt vett a „a szabadság kis körei” létrehozásában, szervezésében, éltetésében; (Brunswick Klub, Szárszó Baráti Kör, Magyar Szellemi Védegylet) s a rendszerváltoztatás viharában is. A népi írók kiadója, az USA-ból hazatért Püski Sándor közreműködésével kéthetente jelent meg, a népszerű rendszerváltó HITEL; az MDF zászlóshajója, melynek Ő is szerzőtársa volt.

Az újjáéledő – Csoóri Sándor vezette – Magyarok Világszövetsége Anyaországi régió vezetői: Fekete Gyula és Szíjártó István 1997-ben hívták életre a Százak Tanácsát. A széleskörű jelöléssel kiválasztott első száz alapító tag között ott látjuk Dr. Somodi Istvánt is. Az MVSZ kisajátítása után, a Százak Tanácsa szellemi otthona maradt sokunknak, akik a belviszályok és az aktív politikai pártharcok helyett a közjó és a kulturált közélet, s a nemzeti együttműködés szolgálatát, a tudásalapú társadalomépítés jegyében vállaltuk. Dr. Somodi István társaságunk mértékadó, igazságkereső jogvédője, a nemzeti agrárstratégia egyik elismert szakembere volt. Ennek egyik kiemelkedő példája a 2009. Karácsonyán megjelent „Magyar Nemzetstratégia” c. igen értékes „kormányváltó” kiadványban; „A magyar föld és népessége megtartása” című – ábrákkal gazdagon illusztrált – érvekkel alátámasztott, szakmapolitikai előterjesztése.

„A magyar falu sorskérdései rendszerváltás előtt és után” c. 2021-ben kiadott RETÖRKI könyvünkben a „Szárszó örök modell” c. esszéje, lélekemelő vallomás arról az eszményről, amely Somodi István egész életét meghatározta. A „Szárszó Baráti Kör” elnöke Püski Sándor után Somodi István volt. Ma vele együtt temetjük a karantén-létben megszűnt Baráti Kört is.

Vég nélkül sorolhatnánk értékmentő, nemzetnevelő, emlékező és emlékeztető programjainkat, közéleti rendezvényeinket, amelynek Somodi István a kezdeményezői, szereplői, szervezői közé tartozott. Megemlítem a Balaton Akadémiát, a Schulek Ágostonék vezette TF-esték sorozatot, amely egykor Püski Sándor és Somodi István Szárszó Baráti Körének is fóruma volt. Emlékezetes marad a „Parasztsors-Magyar sors” „a Dózsa György vezette parasztháború 500. és a Nemzeti Parasztpárt megalakulásának 75. évfordulója alkalmából” 2014. szeptember 19-én tartott egész napos emlékülés. E rendezvényen – az URÁNIA Nemzeti Filmszínházban – a Bethlen Gábor Alapítvány sok kitüntetettje örömmel szerepelt; István bátyám és felesége is.

A  Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma 2011-ben Dr. Somodi Istvánt Bethlen Gábor-díjjal tüntette ki. Az Országházban – Bíró Zoltán nagyszerű laudációja után – Lezsák Sándor adta át neki, kiemelkedő magyarságszolgálatáért a kitüntetést. Az oklevelén ott van a jelmondatunk: „Mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk.” Ennek jegyében búcsúzzunk a Bethlen Gábor-díjas Dr. Somodi István jogász, agrármérnök tagtársunktól, a Százak Tanácsa örökös tagjától, a Haza Emberétől.

Kedves István bátyám!

Köszönjük, hogy negyedszázadon át szerényen megosztottad tapasztalataidat, tudásodat, közéleti elképzeléseidet társaságunkkal. Maradandó lelki-szellemi értékeket mutattál föl és hagytál ránk. Lélekben, emlékeinkben velünk maradsz e vírusfertőzött, karanténba szorított, hazugságokkal ámított, gyűlölködést szító, lelketlenül pusztító háborús világban.

Isten segítsen és irgalmazzon a jóakaratú embereknek!

A találkozás reményében búcsúzunk Tőled.

Isten veled!  Nyugodj békében!

Buda, 2023. január 16.

Bakos István