2010: Beszámoló a Bethlen Gábor Alapítvány 2010. évi tevékenységéről

A Bethlen Gábor Alapítvány 2010. évi beszámolója,
laudációk, valamint tervek a 2011. év munkáira

„Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.” (Bethlen Gábor)

Legjelentősebb feladatunk 2011-ben is, amit az elmúlt évben nem teljesítettünk; a kuratórium, és az Alapítvány működését szabályozó Alapító Okirat módosításának bírósági bejegyeztetése, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása, illetve a megújult kuratórium és az Alapítvány munkájának korábbinál jobb menedzselése.

Tartalmi vonatkozásban továbbra is kiemelt feladatunk a külhoni magyar civil szervezetekkel történő együttműködésünk tervszerűbb, célirányosabb fejlesztése, a magyar–magyar kapcsolatok intenzívebb ápolása. A határon túli civil szervezetekkel történő együttműködésünkhöz hozzájárul, ha a jelentősebb hazai és határon túli rendezvényeken, ahol a külhoni magyarok sorskérdéseivel foglalkoznak; társrendezőként, előadóként, vagy közreműködőként részt veszünk, illetve ilyen fórumokat mi is kezdeményezünk. Erőnktől telhetően ezeket a jövőben is tervezzük. Konkrét szándék, hogy Teleki Pál tudós-államférfi halálának 70. évfordulójára (április 3.) az Eötvös Kollégiumban fölállított kisplasztikánál tartunk közös megemlékezést, s a Trianoni békediktátum évfordulójára (június 4) is közösen, közéleti-tudományos rendezvénnyel emlékezünk.

Az Alapítvány honlapjának felújításával egyidejűleg szervercserét és a Magyar Nemzetismeret angol változatának fölvitelét is tervezzük, de ez csak a források bővülése esetén képzelhető el.

A 2011. évi díjátadó ünnepség méltó előkészítését az érmék, dobozok mappák időbeni elkészíttetésével segíthetjük elő; ne érjen az a skandalum, ami legutóbb történt a mappákkal. Javaslat történt arra, hogy a halálának 70. évfordulóján rendezendő közös megemlékezésen, Alapítványunk jelképesen hét Teleki emlékérmet adományozzon az arra érdemes hazafiaknak. (Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja, Diaszpóra, magyarországi 2). Eszerint kitüntetéseink tehát BG-díj (max. 3) MÁ emlékérem (max. 2) Teleki (max. 3, és a 70.-en 7 db), azaz legalább 15 oklevélmappa (nagyon röstellem, ami 2010-ben történt!) 15. éremdoboz és 20 db Teleki éremöntés költségeivel számoljunk a pályázatban. (2011. április)

Elszámolás szeptemberben

2011-re vonatkozó terveink zömét nem teljesítettük. Munkánkat alapvetően megakadályozta a bírósági bejegyzés rendkívüli mértékű elhúzódása. Munkakedvünket nem növelte az a tény sem, hogy megkérdezésünk és tudtunk nélkül az év elején létrehozták a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt-t, amelynek kezdeti szervezési hibái jórészt nálunk, főként nálam, az ALAPÍTVÁNY ügyvivőjénél csapódtak le; otthoni telefonhívások, levelek, e-mail üzenetek tömegét zúdítva ránk… A bírósági bejegyzésünk elhúzódása miatt, szólni, vagy erélyesebben föllépni nem akartam, tisztázatlan helyzetünket nem kívántam súlyosbítani. Amúgy sem én vagyok már az illetékes. Ami pedig a pályázati lehetőségeket illeti, ott még inkább visszafogott a féllegális állapot, így főként Magyary Rozáliának köszönhető az az NCA pályázat, amit együtt megírtunk és benyújtottunk. Még a Lezsák Sándor elnök úr által fölajánlott lehetőséggel sem éltem, mert sem őt, sem magamat nem akartam esetleges támadásoknak kitenni, az Alapítvány rendezetlen dolgai miatt, amiért a felelősséget, akarva-akaratlan, nekem kellett viselnem. Nem mentegetőzök tovább, de alább közlöm azt a beszámolót, amit a NCA részére május végén elkészítettem a Kuratórium nevében.

Beszámoló a Bethlen Gábor Alapítvány 2010. június 1. 2011. május 31-ig végzett munkájáról

2010. június 4-én Trianon 90. évfordulója Az Eötvös kollégiumba n címmel közös emlékező gyűlést tartottunk az Eötvös József Collegium Baráti Körével és a diákokkal. Emlékező beszédet mondott dr. Borsi-Kálmán Béla történész, a Baráti Kör tagja és dr. Bíró Zoltán irodalomtörténész, a Bethlen Alapítvány kurátora. Beolvasztás című versét elmondta Kovács István Bethlen-díjas költő, történész, a Baráti Kör tagja. Közreműködtek Szvorák Katalin népdalénekes, a Baráti Kör tagja és az Eötvös Collegium Diákkórusa. Trianonról és benne az Eötvös Collegiumról szóló Kamara-kiállítással emlékeztetett Collegium Történész Műhelye az évfordulóra. A nagyszerű kiállítást (Arató György, Gyúrósi Pál, Szász, László G., Pál Z., Novotnik, Vitányi P., Kovácsik, Bojtos Anita, Ternovácz B. és diáktársaik), illetve Tóth Magdolna, a Collegium könyvtárosa rendkívüli munkával, három hét alatt, sikerrel állították össze. A magyar felsőoktatásban egyedülálló volt ez a magas színvonalú Trianonra emlékező gyűlés, amelynek végén Bakos István kurátor és Rieger Tibor szobrászművész, a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma nevében Teleki Pál Érdemérmet adtak át a honi felsőoktatás nemzetközileg elismert intézményének; 115 év óta folytatott értékteremtő pedagógiai munkássága, példás magyarságszolgálata elismeréseként.” A kitüntetést és az oklevelet dr. Horváth László igazgató a zsúfolásig megtelt Díszteremben, nagy taps közepette vette át. A Trianon emlékülést minden évben, június 4-én megtartjuk.

2010. augusztus közepén a fordító átadta a Magyar nemzetismeret című honlap angol nyelvű változatának három újabb fejezetét, s ezzel a könyvnek több mint a fele, angolul is elkészült. A további részek fordításához azonban nincs meg a kellő anyagi fedezet, ezért azt egyelőre forráshiány miatt fölfüggesztettük, mivel a honlapot is korszerűsíteni kell. Az angol változatot különösen indokolná, hogy az EU magyar anyaga rendkívül szegényes, torz.

Az Eötvös József Collegium Baráti Körével és a kollégiummal folyó együttműködésünk a Collegium épületének centenáriumi ünnepségsorozatán folytatódott. Kiemelkedő eseménye volt, amikor 2010. október 26-án, kedden 13 órakor nagyszámú közönség részvételével felavattuk Teleki Pál tudós-államférfi, a Collegium kurátora (1920–1941) szobrát. Rieger Tibor szobrászművész alkotása (A fővárosból 2004-ben törvénysértően kitiltott, a befogadó Balatonbogláron fölállított szobor kisplasztikája.) az I. emeleti lépcsőfordulóban, Eötvös Loránd és Kodály Zoltán mellszobra között kapott helyet. A Teleki-kisplasztika a Collegium Baráti Köre, a Bethlen Gábor Alapítvány és a művész közös adománya, a márvány posztamenset pedig a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. adományozta a Kollégiumnak. Az eseményről hírt adott számos hazai és külhoni média, a szoboravató beszédeket az erdélyi Művelődés című lap közölte (2011/2, 29–30) és megjelentek a Bethlen Alapítvány honlapján is.

Legjelentősebb rendezvényünk minden évben a díjátadó ünnepség, amelyet az idén 2010. november 14-én, 15 órakor az Uránia Nemzeti Filmszínház Dísztermében Bethlen Gábor születésének 430. évfordulóján tartottuk. Az Ő nevével, harminc éve elindított Alapítvány ez évi kitüntetettjei és laudátorai a következők voltak: Bethlen Gábor-díjat kapott: Bohumil Doležal, politológus, közíró (Prága), L.: Kiss Gy. Csaba művelődéstörténész, kurátor Kányádi Sándor költő (Galambfalva, Székelyföld), L.: Bíró Zoltán irodalomtörténész, kurátor Für Lajos történész (Bp., alapító kurátor), L.: Hende Csaba ogy. képviselő, honv. miniszter, dr. Király Tibor jogtudós (Bp., alapító kurátor), L.: Bakos István művelődéskutató, kurátor.

Márton Áron Emlékéremmel tüntettük ki: Puskás László görög katolikus pap (Kárpátalja), L.: Lezsák Sándor, tanár, az Országgyűlés alelnöke, kurátor Magyar Katolikus Rádió, laudálta: Bábel Balázs érsek, metropolita.

Tamási Áron-díjat kapott: Járfás Ágnes műfordító (Párizs), L.: A. Szabó Magda, a Duna TV ügyvezető alelnöke.

Teleki Pál Érdemérem kitüntetésben részesült: Pogány Erzsébet alapító-igazgató, Felvidék Ma (Somorja, Felvidék) Hornyik Miklós közíró (Délvidék) Eötvös József Collegium (e kitüntetést a közös Trianon 90. emléknapon adtuk át).

A műsorban közreműködött Nikl János műsorközlő, a MKR bemondója, a Besnyői Szironta-harangzenekar, Szabó András előadóművész, Török Tilla népi hegedűs, énekes (Ada). Támogatók: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és Nemzeti Kulturális Alap, a NCA, az URÁNIA Nemzeti Filmszínház, a Béres Szőlőbirtok és Pincészet, az Auguszt Cukrászda. Az idei díjátadó ünnepségről hírt adott a hazai és külhoni média jórésze, összefoglalót sugárzott róla a MR 1 Kossuth Rádió és a Magyar Katolikus Rádió is. A laudációkat hagyományosan a Hitel című folyóirat 2011. áprilisi száma teljes terjedelemben közölte. Az Alapítvány kurátorai 2011-ben is számos közéleti eseményen vettek részt. Így pl. a Magyar Katolikus Rádió középhullámú adása védelmében, a szolidaritási sétán jan. 15-én. Teleki Pál halálának 70. évfordulója alkalmából, 2011. április 1-jén rendezett emlékező konferencián (Bakos István, Bíró Zoltán, Lezsák Sándor) tartottak előadást a Polgárok Házában. Hódmezővásárhelyen, a Németh László emléknapon, a nagy író születése 110. évfordulóján, 2011. április 15-én, Németh Ágnes kurátorunk tartott előadást, s az Új Tanú N. L. emlékszámában is szerepelt írásával. Szomorú kötelességünknek tettünk eleget, e tavasszal is, amikor a család kérésére mi búcsúztattuk a Bethlen Gábor-díjas Csicsery-Rónay Istvánt, a Teleki Pál Érdemérmes Török Bálintot; és búcsúztunk az USA-ban élt Bethlen-díjas Nagy Károlytól is, akiknek nekrológja honlapunkon is szerepel.

Budapest, 2011. május 31.
Bakos István ügyvivő kurátor

2006: Beszámoló a Bethlen Gábor Alapítvány 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Alapítványunk működése 2006-ban szabályszerűen és a törvényes előírásoknak megfelelően történt, mind a tevékenység jellege, mind az ügyintézés és a pénzkezelés szempontjából.

Az elmúlt két esztendő során a legjelentősebb munkánk volt az „Alapítvány a nemzet javára” – A Bethlen Gábor Alapítvány negyedszázada (19802005) című könyv anyagának összegyűjtése, megszerkesztése és kiadása. A háromszázhúsz oldalas, gazdag dokumentum- és képanyaggal megjelent művet mintegy kétmillió Ft értékű társadalmi munkával és közel egymillió forint tényleges ráfordítással készítettük el. A Szécsi Árpád tanulmányán alapuló sokszerzős könyv szerkesztője Bakos István, tervezője Nagy András volt, lektorálta Bíró Zoltán és Kiss Gy. Csaba, kiadója a Püski Kiadó. A szép kivitelű munka 2006. márciusában, ezer példányban jelent meg.

„A Bethlen Gábor Alapítvány negyedszázada (19802005)” című könyvből, az Alapítványnak járó félezer tiszteletpéldány kétharmadát az év során átadtuk a kitüntetettnek, a laudátoroknak, illetve a könyv összeállításában közreműködőknek, a recenzenseknek és hírvivőknek. A könyv ünnepélyes bemutatóját 2006. március 10-én az URÁNIA Nemzeti Filmszínházban sikeresen megtartottuk.

Később bemutattuk azt Bécsben, Keszthelyen, Lakiteleken, Szabadkán, Újvidéken, Gödöllőn, Dunaszerdahelyen, Svédországban, s tervezzük bemutatását Erdélyben és Kárpátalján is. A hazai és a külhoni magyar média egyaránt hírt adott a könyvről, pozitív írások is jelentek meg róla itthon és külföldön, de a vártnál kevesebb a közlés, s korántsem olyan erős a visszhangja, mint azt reméltük.

Öröm számunkra, hogy Németh László író egészalakos szobrát, Csíkszentmihályi Róbert alkotását, a Bethlen Gábor Alapítvány közreműködésével hozta létre és állította föl a Németh László Társaság 2006. április 28-án, Budán, a II. kerületben. (A NL Szoboralap alszámlán e célra gyűjtött összeg maradékát, közel 1 millió Ft-t a Társaságnak átutaltuk, az alszámlát megszüntettük.)

A szoboravatóról hírt adott számos hazai és külhoni média is. A Háromszékből idézzük (április 28-án Budán) „a Németh László-szobornál” nevű találkahelyen voltunk. A Kárpát-medence sokféle szegletéből jöttünk, a virágkoszorúk elhelyezésének névsorolvasásos seregszemléjén derült ki, hányféle helyről, miféle országokból érkeztünk, mert természetesen jelen voltak a szülőföld, Nagybánya képviseletében is, ott voltak Németh László száműzetési helyének-helyeinek reprezentánsai, a nevét viselő iskolák, intézmények küldöttei, a Németh László Társaság, a Bethlen Gábor Társaság, az Írószövetség, lapok és folyóiratok, írók és művészek. És természetesen jelen voltak a családtagok, leszármazottak – szóval, sokan voltunk.

A művelődési vagy a kulturális minisztérium hivatalviselői nem voltak jelen, de senki sem firtatta, hogy miért. Olasz Sándor, a társaság elnöke köszöntötte a jelenlévőket, Mádl Ferenc mondott szoboravató szavakat, Szabó István református püspök áldását hallgattuk, Nagy Gáspár Éjszakáimban lámpafény c. versét mondta el, Szabó András Pilinszky verset szavalt, a Tamási Áron Általános Iskola Bartók- népdalfeldolgozásokat adott elő, Bánffy György Csoóri S. Németh Lászlót méltató esszéjéből olvasott fel. Végül az egész rendezvénynek Csoóri Sándor adott súlyos nyomatékot, ő mondott az el-elbóbiskoló, nyakabicsaklott magyar szellemet ébresztő szavakat…”

Sajnos az elmúlt esztendőben sokat temettünk. Az elhunytak között számos kitüntetettünk és munkatársunk volt, Püski Sándornétól Sütő Andrásig és Domokos Mátyástól Torma Lajoson át Vekerdi Lászlónéig, akiket elkísértünk utolsó útjukra. A legfájóbb a búcsúzás Nagy Gáspártól Alapítványunk titkárától volt, akiről nekrológot adtunk ki, saját halottunkként temettük.

A magyar–magyar kapcsolatok folyamatos ápolása jegyében az Alapítvány számos hazai és külhoni rendezvényen szerepelt együttműködő partnerként, a kuratórium tagjai pedig előadóként, moderátorként, vagy szervezőként járultak hozzá a konferenciák és vetélkedők sikeréhez Bécsben, Újvidéken, Szabadkán, Kolozsvárt, Dunaszerdahelyen, Baranya-háromszögben, Kárpátalján stb.

Súlyos gondunk az Alapítvány honlapjának frissítése és rendszeres karbantartása, amit pénz híján az üzemeltetővel nem tudtunk megoldani, pedig rendkívül sürgető, hiszen rengeteg időt és pályázati forrást áldoztunk eddig rá. Hírvivőnek, tájékoztatónak sem lebecsülendő e honlap, látván amit félkész állapotában elértünk vele. Különösen nyomasztó, hogy a magyar nemzetismeret tankönyvet a Balassi Intézet levette a világhálóról, az a mi honlapunkon sem érhető el, amit pedig mielőbb meg kellene oldani, mivel sokan látogatnák, s rajtunk keresik. Megoldatlan az angol nyelvű változat elkészítése, amit szintén követelnek rajtunk külföldi barátaink, s fontos is lenne.

Elismerés, hogy Alapítványunknak „a magyar egység érdekében végzett negyedszázados munkájáért” a Balaton Akadémia 2006. április 29-én Keszthelyen Keresztúry Dezső emlékérmet adományozott, valamint az is, hogy a kuratórium elnöke a felföldi magyar iskolák KINCSKERESŐ vetélkedőjén, a zsűri elnökeként népszerűsíthette a Bethlen Gábor Alapítványt. A Bethlen Gábor Alapítvány képviseletében, s a Partium Egyetem Alapítvány soros elnökeként – Tőkés László püspök úr felkérésére ugyancsak ő nyitotta meg – a Nagyvárad Rogériuszi lakótelep református templomának új koncertorgonájáért rendezett jótékonysági estet június 3-án a Zeneakadémián.

A 2006-ba n létesített Teleki Pál Érdemérmet, a magyarság szolgálatában, illetve a tudós- államférfi nemzetépítő örökségének ápolásában kiemelkedő munkát végzett tizennyolc hazai személynek és intézménynek adtuk át június 2-án, a trianoni döntés 86. évfordulója alkalmából rendezett emlékestünkön , a Magyar Kultúra Alapítvány Székházában. Emlékező beszédet Für Lajos és Csicsery-Rónay István mondott, énekelt Budai Ilona.

Teleki Pál Érdeméremmel kitüntetett honiak: Ács Margit író, irodalomkritikus, Bíró Zoltán irodalomtörténész, egyetemi oktató, Fekete Gyula író, könyvszerkesztő, Für Lajos történész, ny. miniszter és egyetemi tanár, Horváth János közgazdász, országgyűlési képviselő, Király Tibor jogtudós, akadémikus, Kiss Gy. Csaba művelődéstörténész, egyetemi oktató, Kiss Dénes költő, a Trianon Társaság elnöke, Kubassek János földrajztudós, akadémikus, Márton János közgazdász, a Bethlen Alapítvány tb. Elnöke, Mezei Katalin költő, könyvkiadó, Nagy Gáspár költő, szerkesztő, a Bethlen Alapítvány titkára, Németh Ágnes tanár, könyvszerkesztő, Sára Sándor filmrendező, operatőr, Török Bálint történész, közíró, Zelnik József művelődéspolitikus, Püski Kiadó Kft. Budapest, Teleki Pál Egyesület, Gödöllő.

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc félszázadik évfordulójának kiemelkedő rendezvénye zajlott Felsőpulyán 2006. szeptember 9-én és 10-én a „Kufstein Tanácskozás”, amelyen 21 országból több mint 300 küldött vett részt. A 1956 – valamint a magyar emigráció élete és utóélete c. nemzetközi tanácskozás központi témája az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc következtében nyugati emigrációt választó magyarok sorsa és befogadó országokba való beilleszkedése volt. A tanácskozáson a Bethlen Gábor Alapítvány Baráti Társasága részéről közreműködtünk, s tájékoztattuk arról a közvéleményt is.

Minden évben legjelentősebb rendezvényünk a novemberi díjátadó ünnepség, a mely a z idén különös hangsúlyt kapott az akkoriban zajlott emlékező tüntetések rendőri feloszlatása miatt. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója és a Székelyföld autonómia igényének támogatása jegyében, népes közönség jelenlétében a Magyar Kultúra Alapítvány székházában november 3-án adtuk át a Bethlen Gábor Alapítvány 2006 évi díjait. Bíró Zoltán 1956-ra emlékező bevezetője és Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról c. hangfelvételről elhangzott verse után osztottuk ki a kitüntetéseket: A Bethlen Gábor-díjat ez évben a Háromszék c. sepsiszentgyörgyi napilap szerkesztősége kapta. Az újságnak – a Székelyföld hagyományainak, értékeinek népszerűsítéséért, ápolásáért, s népünk szellemi gyarapodása, hiteles tájékoztatása érdekében végzett – kiemelkedő szerkesztői és közéleti munkásságáért ítélte oda a Kuratórium a kitüntetést. Méltatásában Kovács István költő többek között kijelentette: „El lehet mondani, hogy a Háromszék a legfüggetlenebb magyar újság. Ez azt jelenti például, hogy tiszteletre méltóan távolságtartó, legyen szó akár a magyar államról, akár az RMDSZ-ről. Nemcsak megvesztegethetetlennek látszik, hanem valóban az is.” A 21. alkalommal adományozott díjat, Farkas Árpád költő, főszerkesztő vette át.

Tamási Áron-díjban az alkotó szellemiségének hordozójaként Ferenczes István költő, a Székelyföld című havi folyóirat és a Moldvai Magyarság című lap főszerkesztője részesült 2006-ban, akit Bertha Zoltán méltatott.

A Márton Áron Emlékérmet, Szervátiusz Tibor alkotását Sisa István közíró (USA), a Magyar Kultúra Alapítvány és a szabadkai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség kapta nemzetszolgálatáért. Őket: Magyaródy Szabolcs, Bakos István és dr. Seress Zsuzsa méltatta. Az idén alapított Teleki Pál Érdemérmet Csicsery-Rónay István emlékező beszéde után adtuk át. Ő elmondta: e kitüntetést azok kapják, akik védelmezik a magyar örökséget, követik Teleki Pál (1879–1941) tudós-államférfi nemzetnevelő szellemiségét, szolidáris emberi példáját.

A Teleki Pál Érdemérmet, Rieger Tibor alkotását, az alábbi külhoni magyarok kapták: Csapó Endre (Ausztrália), Czettler Antal (Svájc), Dömötör Gábor (USA) Dulka Andor (Szerbia), FÓRUM Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia), Gábor Róbert (USA), de Gerando Teleki Judit (Franciaország), id. Klement Kornél (Németország), Kormos László (Svédország), Kunckelné Fényes Ildikó (Venezuela), Ludányi András (USA), Nagy Zoltán Mihály (Kárpátalja, Ukrajna) Szabó Zsolt (Erdély, Románia), Sylvester Lajos (Székelyföld, Románia), dr. Tőkés István (Erdély, Románia). A forradalom 50. évfordulóján tanúsított méltó helytállásáért: kitüntetést kapott Vértesaljai László atya (Róma–Bp.) és Piotr Górecki tudósító (Lengyel TV, Varsó) is. A lélekemelő ünnepségre a világ minden részéből jöttek, ám ez legkevésbé a hazai médiát érdekelte. Az elhangzott laudációkat – hagyományosan – a Hitel 2007. januári száma közölte, ott olvashatók.

2006. és 2007. tavaszán ismét betörtek Pesti Barnabás úti irodánkba, tetemes kárt okozva. A rendőrség tehetetlen, biztosításunk nincs, a körülmények miatt az irodát jóformán csak raktározásra tudjuk használni. Munkánkhoz anyagi támogatást az idén állami forrásból nem nyertünk, azt főként együttműködő társszervezeteinktől, a Művészeti és Szabadművelődési Alapítványtól, gyérülő számú adományozóinktól, s a szerény 1%-okból kaptunk. Számos benyújtott pályázatunk ellenére 2006-ban a Nemzeti Civil Alapprogramból semmi támogatásban nem részesültünk ezért az év végén kénytelen voltam panaszlevéllel a felügyelő miniszterhez fordulni. Ebben leírtam, hogy a negyedszázada eredményesen működő Bethlen Gábor Alapítvány az elmúlt évek során, rendkívül sok szervezői, ügyintézői munkával 12 pályázatot készített és nyújtott be a Nemzeti Civil Alapprogramhoz. Ezekből azonban mindössze kettő kapott támogatást, hatot forráshiányra hivatkozva, egyet hibás kitöltés, egyet az elégtelen pontszám miatt, kettőt pedig érthetetlen és értelmezhetetlen indokkal – elutasítottak. A két támogatott pályázat programjait igen sikeresen teljesítettük, amelyről az „Alapítvány a nemzet javára” c. könyv, a félig kész honlap, a beszámolók s a tények is tanúskodnak, amelyeket mellékeltem. Részletesen leírtam két pályázati anyag elutasítása és a hiánypótlásra történt felszólítás miatti sérelmeinket, majd így zártam levelem: „Mivel társadalmi munkában néhány más, a magyar-magyar kapcsolatokat ápoló alapítványnak, egyesületnek is tagja vagyok, tudom, hogy panaszom nem egyedüli, hasonló gondokkal küszködnek azok a szervezetek is, akikre manapság, a HTMH, az Illyés Közalapítvány, az Apáczai, a Segítő Jobb és más közalapítványok megszüntetése, átszervezése következtében nehéz feladatok várnak. Nem szeretném, ha üldözési mánia venne rajtunk erőt, nem szeretném azt sem, ha a fenti diszkriminációs jelenségeket érzékelve végzetes következtetésre jutnánk a Nemzeti Civil Alapprogramot illetően, ezért kértem a miniszter urat, szíveskedjék panaszomat megvizsgálni, s amennyiben módjában áll orvosolni.” Kérésem alátámasztására neki is megküldtem a Bethlen Gábor Alapítvány elmúlt negyedszázadáról szóló történelmi kordokumentumot és az elmúlt évben nyújtott pályázati támogatásról szóló beszámolómat. Egy hónap múltán semmitmondó és kitérő választ kaptam egy NCA tisztviselő aláírásával… A szomorú tapasztalatok ellenére Magyary Rozália hathatós segítségével ismét nyújtottunk be NCA pályázatot, mivel a Bethlen Gábor Alapítvány 2007. évi működésének alapvető feltétele, hogy irodánk sorsát, működését rendezzük, valamint félkész honlapunkat kiegészítsük (nemzetismeret) folyamatosan, havonta frissítsük (www.bethlenalapitvany.com). Megköszönve Kalmár Judit, dr. Király Gábor, Magyary Rozália, valamint a kurátorok társadalmi munkáját, kérem a Kuratóriumtól a Közhasznúsági jelentés és a beszámoló együttes elfogadását.

Pro memoria: Fájdalmas veszteség érte a magyar közéletet. Hosszas szenvedés után, 2007. január 3-án 57 évesen elhunyt Nagy Gáspár költő, aki két évtizeden át a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriumának titkára volt, s akitől sok ezer tisztelőjével együtt saját halottunkként búcsúztunk. Emlékét megőrizzük!

Budapest, 2007. április 30.
Bakos István, a kuratórium elnöke

A fenti beszámolót az Alapítvány kuratóriuma 2007. május 4-i ülésén egyhangúlag elfogadta.

Záró megjegyzés: Sütő Károly, J. Király István és a szerzők közreműködésével önerőből elkészítettük, s 2007. július 27-től a Bethlen Gábor Alapítvány honlapjaként működtetjük, a külhoni magyar diákoknak készült www.nemzetismeret.hu oldalt, amelynek részeként Nagy Piroska fordítói munkájával elkészült, olvasható az első fejezet angol nyelvű változata is.