Emlékezés Halzl Józsefre

Tavalyi kitüntetettünk, a Bethlen Gábor-díjas Halzl József emlékét őrizzük, hozzátartozóival, szeretteivel a gyászban osztozunk. A tavalyi díjátadón  Bíró Zoltán által elmondott laudáció felelevenítésével is emlékezünk a magyar összetartás és megmaradás kiemelkedő szolgálójára:

„Első, 1989-es találkozásunkra emlékszem. Örültem, hogy a reálértelmiség képviselőivel találkozhatok, mérnökökkel, akik általában igyekeznek távol tartani magukat a politikától.

A Magyar Demokrata Fórumnak, készülődve a kormányzásra is, különböző szakmabeli tagokra és támogatókra volt szüksége, nem csak a humán értelmiség/ bölcsész, jogász/ segítségére és politikai aktivitására.

Halzl József átveszi a Bethlen Gábor-díjat Lezsák Sándortól és Rieger Tibortól.

​Halzl Józsefben gépészmérnökként is volt erős közéleti érdeklődés, segítőkészség és elszánás a feladatvállalásra. Így jött létre együttműködése az MDF-el, melynek később egy időre pártigazgatója lett. Szakmai munkássága a Magyar Villamos Művek/MVM/vezetőjeként, közéleti munkássága pedig a Rákóczi Szövetség szervezésében és irányításában bontakozott ki.

Ma már a legtöbben úgy gondolnak rá, és úgy emlegetik őt, mint akinek neve összeforrt a Rákóczi Szövetséggel, annak történetével és mozgalomként páratlannak mondható eredményeivel.

Ez a mozgalom 1989-ben alakult a felvidéken Dobossy László professzor vezetésével, elsősorban a szlovákiai magyarság mozgalmaként. Halzl József 1991-ben vette át az irányítását s lett közel harminc éven át a Rákóczi Szövetség elnöke. Ezt bátran tekinthetjük tehát élete fő művének, hiszen olyan küldetést látott el ez a szervezet, amilyet más nem, és olyan eredményekkel, amely a magyar nemzetpolitika mindmáig legjelentősebb intézményei közé emelte. Nem csak azáltal, hogy ma már 25 ezer tagja van, nem csak az által, hogy tevékenysége kiterjed már az egész Kárpát-medencére, de leginkább alighanem azzal, hogy a magyar fiatalok – tanulók, középiskolások, egyetemisták – legszélesebb gyűjtőmedencéje lett. Vonzását egyetlen ifjúságot szervező magyar intézmény sem közelíti meg, beleértve azt is, hogy ezreket mozdít meg a magyar összefogás érdekében, de azt is, ami szellemiségét és erkölcsi erejét illeti.

Alkotó élete és eredményei láttán Halzl Józsefnek elhihetjük, hogy a magyar nemcsak a történelem vesztese lehet, hanem lehet alakítója s olykor-olykor győztese is. Talán apai ágon szenci illetősége, talán –ki tuja? – a református-zsoltáros Szenci Molnár Albert lelkülete is táplálta benne az erőt – akár tudat alatti csatornákon is – ahhoz, hogy betegségekkel küszködve, az életkor építette gátakat is leküzdve teljesítse önként vállalt küldetését. Teljesítette, mégpedig úgy, hogy immár kilencvenedik életévéhez közel maga adhatta át a stafétabotot az elmúlt évben Csáky Csongornak, életműve fiatal folytatójának és tovább építőjének.

Halzl József élete munkássága a magyar összetartás és megmaradás szolgálata, és példája ügyszeretetnek, hűségnek és kitartásnak olyan korszakban, amikor túlságosan sok politikai és üzleti érdek dolgozik a világban az e féle erkölcsi értékek ellen.

A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma ezzel a díjjal egyhangúlag fejezi ki elismerését és köszönetét Halzl Józsefnek, a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnökének életműve iránt.”

Bíró Zoltán

A laudáció elhangzott 2019. november 15-én, a Bethlen Gábor Alapítvány díjátadó ünnepségén, a Pesti Vármegyeháza Dísztermében.