Forgatókönyv Teleki Pál kisplasztikája avatására

 Eötvös Collegium, 2010. október 26. 13h.

  • 13,05 Bakos István műsorközlő üdvözli a vendégeket, bemutatkozik, s kéri, hogy énekeljék el a HIMNUSZ-t.
  • BI: Köszönti a megjelenteket és köszöni, hogy Teleki Pál közeli, nov.1-i 131. születés- napját és Eö. Coll. Kurátorságának 90.évfordulóját, egy róla készült alkotással ünnepeljük szülővárosában. Ez a Budavárba készült, de 2004. IV.3. Balatonbogláron fölállított szobor kisplasztikája, amelyet Rieger Tibor szobrászművész, a Bethlen Gábor Alapítvány és a Baráti Kör adományoz épülete centenáriumán a Collegiumnak.  A szobor körül állnak: Rieger Tibor, Lezsák Sándor, Dr. Bertényi Iván, Roman Kowalski lengyel nagykövet, Horváth János OGy képviselő, a TP Emlékbizottság jelenlévő tagjai (Török Bálint, Csirpák Lilli és mások), a BGA kurátorai, a Baráti Kör vezetői, a bogláriak,  főváros képviselői és mások akiket üdvözlök. Kimenti Dr. Horváth László igazgatót. Megköszöni a posztamenset a Reneszánsz Kőfaragó..
  • Felkérem Szabó András előadóművész kollégistatársunkat, idézze föl Teleki alakját Vas István: Teleki Pál emlékezete c. versének elmondásával.  (kb. 5’) Megköszönöm!
  • Felkérem Bertényi Iván történész professzort, Baráti Körünk elnökét szoboravató beszéde elmondására. (kb. 10’)                                                       Megköszönöm!
  • Idézzük meg TP 1939 februári miniszterelnöki rádióbeszéde egy kis részletével is! (5’)
  • Felkérem Lezsák Sándor urat, a Magyar Országgyűlés alelnökét, a BGA Kuratórium elnökét, hogy mondja el ünnepi szoboravató beszédét.   (kb.10’)           Megköszönöm!
  • Felkérem őexc. Roman Kowalski urat Lengyelország nagykövetét, Horváth János OGY képviselő urat, Kovács Miklós Bboglár volt  polgármesterét és Hámori József akad-t, (ha ott lesznek) a szobor leleplezésére, majd R. Kowalski nagykövet kap szót. (kb. 5’)
  • Szvorák Katalint egy méltó, szép népdal eléneklésére kérem. (kb.5’)
  • Koszorúzás, meghívás a Béres Szőlőbirtok és Pincészet bora, a Baráti Kör pogácsája, de előtte záróaktusként énekeljük el együtt a Szózatot.

Budapest, 2010. október 25.

Bakos István