Magyarok Nagyasszonya szoboravatás

„..mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk.”.

 Tisztelt Címzettek! Kedves Kurátorok, Védnökök és Támogatók!

Rieger Tibor Magyarok Nagyasszonya szoborajándékát 2017. augusztus 19-én, szombaton délután fél háromkor kezdődő ünnepség keretében adja át a csallóközi Királyfiakarcsa népének. A szoboravató meghívóját csatoltan megküldöm. Szeretettel várjuk a Szent István téren és a Cserkészparkban tartandó közös rendezvényünkre! A felvidéki ünnepségre a Rákóczi Szövetség külön buszt indít.

A Bethlen Gábor AlapítványSzíves kalauz a királyfiakarcsai Magyarok Nagyasszonya szoborhoz” c. emlékkönyvét a szoborállítás támogatói, szervezői és a szoboravató ünnepség résztvevői tiszteletpéldányként megkapják, helyben átvehetik. Az Alapítvány három új kurátora által szerkesztett ünnepi kiadvány könyvárusi forgalomba nem kerül.

A „Szíves kalauz”-ban közöljük a BGA Magyarok Nagyasszonya Szoboralapra meghirdetett közadakozás befizetőinek névsorát (július 20-ig), illetve a Petőfi Baráti Társulás számlájára befizető adományozók, és az eddigi médiapartnerek, támogatók listáját is, akik jogosultak ünnepi kiadványunk tiszteletpéldányára.

A Magyarok Nagyasszonya szoborállításra kiadott Felhívás érvénye nem múlik el, de ezt a közadakozást 2017. szeptember 1-én lezárjuk. Addig kérjük, várjuk a további befizetéseket, az újabb támogatókat. Szeretnénk elérni azt, hogy e keresztény, magyar szakrális emlékjel létét, üzenetét a jelenleginél jóval szélesebb körű társadalmi támogatottság övezze.

Számlatulajdonos: BGA Magyarok Nagyasszonya Szoboralap

Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU82 1170 2036 2072 5602 0000 0000 (HUF)

Számlaszám: 11702036-20725602-00000000

A királyfiakarcsai szoborállítás adományozóinak névsorát szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén, a Magyarok Nagyasszonya szobor Vendégkönyvében elhelyezzük.

A Magyarok Nagyasszonya adjon erőt minden magyarnak a jövendőhöz!

Szívélyes üdvözlettel:  Bakos István, a BGA ügyvivő kurátora, felelős szervező (ibakos43@gmail.com)

 

*Kedves Barátaink!

A kárpát-medencei magyarság, különösen a felvidéken élő nemzettársaink lelki és szellemi megerősítését elősegítendő Rieger Tibor szobrászművész felajánlotta a Magyarok Nagyasszonya  című szobrát gyermekkora emlékezetes helyszínének, Királyfiakarcsa településnek. A közadakozásból megvalósult szobor felszentelésére felvidéki és magyarországi civil szervezetek szervezésében 2017. augusztus 19-én, szombaton kerül sor. (Lásd a mellékelt meghívót!)

A Rákóczi Szövetség a szoboravatásra autóbuszt indít. Aki érdeklődik a különleges társadalmi esemény iránt, és szívesen részt venne az ünnepségen, az jelentkezzen a következő címen: info@rakocziszovetseg.hu

Az autóbusz 48 fős, így a jelentkezéseket azok beérkezésének sorrendjében tudjuk elfogadni!

Az autóbusz indulásának időpontja: 2017. 08. 19, de. 11:00 óra

helye: Budapest, I. ker. Batthyány tér

Várjuk jelentkezésüket!

Üdvözlettel: Martényi Árpád védnök, szervező (tel.: 06 30 / 589 3787)

Meghivo_Magyarok_Nagyasszonya

A részletes program ide kattintva elérhető.

Meghívó

a Kisboldogasszony Bazilikába, Máriaremetére

Időpont: 2017 Pünkösdjétől Nagyboldogasszony ünnepéig

Rieger Tibor szobrászművész két alkotása, a Magyarok Nagyasszonya bronzszobor és Mindszenty József bíboros szobra a keresztény magyar múltra épülő jövendő jelképe. Isten kegyelméből néhány hétig Máriaremetén Nagyboldogasszony ünnepéig mindkét szakrális emlékmű – egymás közelében –, a kegytemplomban lesz. Együtt láthatjuk őket, tiszteleghetünk előttük. Szeretettel hívjuk és várjuk a szoborállítást támogató közösségeket, egyéneket, a tisztelgő érdeklődőket; zarándokoljanak el Máriaremetére, a felszentelésre váró két szoborhoz. A szobrok megtekinthetők hétköznap 7-17 óráig, szombat-vasárnap 7-19 óráig!

Tisztelettel meghívjuk a honi közönséget a csallóközi Királyfiakarcsára, a – 2017. augusztus 19-én, szombaton tartandó – Magyarok Nagyasszonya szoboravató ünnepségre.

Hívjuk és várjuk híveinket s az érdeklődőket szeptember 16-án – a főváros búcsújáró helyén – Máriaremete kegytemplomába, Mindszenty József bíboros szobrának ünnepélyes avatására.

Máriaremete, 2017. június 4-én

                 Esterházy László kanonok,                                Rieger Tibor szobrászművész

       a Kisboldogasszony Bazilika plébánosa

A Magyarok Nagyasszonya szobor mellett Vendégkönyv található, amely a szoborhoz zarándoklók, a templom látogatói részére készült, akik beírhatják fohászukat, üzeneteiket, vagy aláírásukkal kifejezik szolidaritásukat a királyfiakarcsai szoborállítókkal, a felvidéki magyarokkal.

Szíves hozzájárulásukat, adományaikat hálás köszönettel fogadjuk mindkét szobor megvalósításához:

  1. a BGA Magyarok Nagyasszonya Szoboralap 11702036-20725602-00000000 számlaszámon,
  2. a Mindszenty szoborhoz pedig a 10400212-02101640-00000000 számlaszámon.