Székelyföld Jövőjéért 2023

FELHÍVÁS

A BETHLEN GÁBOR ALAPÍTVÁNY támogatója, Dr. Keresztes György Pál primor, századik születésnapján elhatározta, hogy a Nagy Fejedelem által nemesi rangra emelt Léczfalvi Keresztes család emlékét a Bethlen Gábor Alapítvány keretében működtetendő ösztöndíjalappal örökíti meg, létrehozva a

SZÉKELYFÖLD JÖVŐJÉÉRT ÖSZTÖNDÍJALAPOT.

Az ösztöndíjalap célja, hogy a Székelyföld kiemelkedő képességű, tehetséges fiataljainak kiválasztásához, méltó neveléséhez és továbbtanulásához hozzájáruljon. Ösztönözze a magyar tannyelvű iskolák tehetséggondozását, a kiválóak elismerését, bármilyen szintű iskolában tanulnak is.

Ösztöndíjat kaphatnak alapfokú, középfokú, vagy felsőfokú tanintézmények diákjai, akiknek kiemelkedő képessége, tehetsége bizonyíthatóan megnyilvánul valamely művészeti ágban, szakterületen, vagy a (hit)életben. Az ösztöndíjat évente egyszer adományozzák, s – az eredmények függvényében – több éven át biztosítható.

A SZÉKELYFÖLD JÖVŐJÉÉRT ösztöndíjra jelöltek kiválasztásáról és az ösztöndíjazásról, a Bethlen Gábor Alapítvány – székelyföldi kitüntetettjei közreműködésével – gondoskodik.

Az ösztöndíjas kiválasztásánál a fenti célokon túl fontos szempont:

◦ magyar anyanyelv,
◦ magyar nyelvű tanulmányok,
◦ kiváló tanulmányi eredmények,
◦ közösségi önkéntes szolgálat,
◦ székelyföldi állandó lakhely.

A mentor példákkal mutassa be, hogy jelöltje megfelel a kiválasztási szempontoknak.

A jelöltre indoklással együtt várunk javaslatot a leendő ösztöndíjas oktatójától/mentorától, aki oktatta/oktatja, és nyomon követi további tanulmányait, fejlődését. Az ösztöndíj végleges elnyerésének feltétele a mentor jelenléte a díjátadó ünnepségen, ahol személyesen is elmondja, hogy jelöltje miért érdemes a Székelyföld Jövőjéért ösztöndíjra, és kötelezettséget vállal, hogy az ösztöndíjas tanulmányaira, tehetségének fejlesztésére fordítja az elnyert ösztöndíjat.

Beadási határidő: 2023. szeptember 30. A felhívásra válaszként kérem megküldeni a jelölt nevét, elérhetőségeit és az indoklást is az alapítvány e-mail címére (bethlenalapitvany@gmail.com). A kiválasztott ösztöndíjassal az Alapítvány felveszi a kapcsolatot.

Az ösztöndíj ünnepélyes átadására a 2023. évi Bethlen Gábor-díj átadásának ünnepségén kerül sor, november első felében Budapesten.

Budapest, 2023. június 1.

Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma