Balassagyarmaton adtuk át az idei Teleki Pál-érdemérmeket

Idén első alkalommal Budapestet elhagyva, Balassagyarmaton tartotta hagyományos, június 4-i Trianon 99 – Teleki Pál emlékező estjét és adta át a Teleki Pál-érdemérmeket a Bethlen Gábor Alapítvány. A kuratórium döntése értelmében a legbátrabb városban, a Civitas Fortissima megtisztelő címmel kitüntetett Balassagyarmaton, a város vezetésével közösen szervezett emlékest keretében került sor a díjátadóra. Helyszínül a városháza díszterme szolgált. Az eseményen szavalataival közreműködött kurátorunk és egyben a város díszpolgára, Szabó András előadóművész, a Balassagyarmati Kamaraegyüttes pedig Kodály Zoltán Epigrammák és Dmitrij Sosztakovics Elégia című művéből játszott részleteket. Az esten a balassagyarmati 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző Csoport tagjai álltak díszsorfalat.

Bakos István, Medvácz Lajos és Lezsák Sándor

A köszöntő beszédet a város polgármestere, Medvácz Lajos tartotta, aki üdvözölte az alapítvány helyszínt kiválasztó döntését. Beszédében történeti példákat felelevenítve (nem megfeledkezve más városok helytállásáról sem) emelte ki a város lakóinak 1919-es hősies tettét, mellyel visszafoglalták Gyarmatot a megszálló csehszlovák csapatoktól. Az ősök kiemelkedő tettét példaértékűnek nevezte és buzdította a fiatalokat arra, hogy róluk példát véve álljanak helyt a nemzet ügye mellett.

Tevely Arató György

A történeti emlékező beszédet Tevely Arató György történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának munkatársa tartotta, aki a  határon belüli és túli széthúzás évszázados pusztító következményeire hívta fel a figyelmet. Szót ejtett a Trianon óta is sorjázó történelmi útvesztőkről, amelyek ,,az egyéni hősiesség felemelő példái ellenére kényszerpályára állították az országot és a nemzetet”. Megállapította azt is: amíg a belső ellentétekre, a szolidaritás hiányára nem találunk választ a kiengesztelődésben, addig ,,nem férünk hozzá Trianon erkölcsi értelmű kiigazításának egyre égetőbb kérdéséhez sem”. Beszéde végén a kiengesztelődés szép példájaként a sokat szenvedett Vas István költő Teleki Pálról szóló, 1956-os versét ajánlotta a résztvevők figyelmébe.

Az emlékező beszéd után következett a kitüntetések átadása. Az öt díjazott közül hárman tudták személyesen átvenni kitüntetésüket: Vasy Géza irodalomtörténész, a Magyar Írószövetség volt elnöke (laudátor: Lezsák Sándor, a BGA kuratóriumának elnöke, a magyar Országgyűlés alelnöke), Szőcs Zoltán, író, irodalomtörténész (laudátor: Bíró Zoltán, a BGA kuratóriumának tagja, a RETÖRKI főigazgatója) és a Magyar Szemle folyóirat szerkesztősége nevében Gróh Gáspár főszerkesztő (laudátor: Bakos István, a BGA kuratóriumának tagja). Később veszi át a kitüntetését az Egyesült Államokban élő, de rendszeresen hazalátogató Kékessy házaspár, akik július 4-én Tiszafüreden rendezik meg a hagyományos magyarországi Independent Day-t, ahol az amerikai magyarok tevékenységét népszerűsítik, ismertetik meg az itthoniak körében. Szintén később veszi át kitüntetését Menyhárt József, felvidéki magyar politikus, a Magyar Közösség Pártja elnöke.

A díjazottak méltatása és a díjak átadása után a megemlékezők átvonultak a Palóc Ligetben lévő Országzászlóhoz, ahol gitáros énekeket adott elő Csábi István előadóművész, valamint szavalatok hangzottak el Sztancsik Józseftől, Csallóné Majoros Erzsébettől és Fábry Istvántól. Az esemény zárásaként a megemlékezők égő mécseseket helyeztek el az országzászló talapzatánál.

 

 

 

 

 

 

Alapítványunk ezúton is köszönetét fejezi ki Balassagyarmat város vezetésének, elsősorban Medvácz Lajos polgármester úrnak a rendezvény befogadásáért és a közös megemlékezés lehetőségéért, valamint Hegedűsné Jusztin Gizellának, aki a rendezvény szervezésében és lebonyolításában nyújtott hathatós segítséget.