Márton Áron Emlékérem

A BGA Márton Áron Emlékérmével kitüntetettek és laudátoraik: 1988-tól

1988.

Erdélyi Világszövetség (Brazília, USA)

Magyar Emberi Jogok Alapítványa (HHRF, Hámos László USA )

Zsére község (Szlovákia)

Kriterion Könyvkiadó (Bukarest)

Szent Anna Római Katolikus Plébánia (Debrecen)

Rákosszentmihályi Református Gyülekezet

Az 1988. június 27-i hősök terei tüntetés szervezői

Dr.Barki Éva Mária (Bécs)

Dr.Kiss Ferenc irodalomtörténész (Bp.)

Henryk Jankowski atya (Gdansk, Lengyelország)

Laudálták őket: Márton Áron püspökre emlékezve és emlékeztetve Domokos Pál Péter, Hídvégi Máté, Kósa Ferenc és Bakos István

 

1989.

Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (Svájc)

Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége (Ungvár, Ukrajna)

A Kiáltó Szó szerkesztősége

Magyar Életért és Jövőért Mozgalom (USA, Hites Kristóf)

Operation Villages Roumains (Belgium)

Bíró Lucián rk. szerzetes (Komárom, Szlovákia)

Gombos Gyula író (USA)

Illyés Kinga (Marosvásárhely)

Kende Péter közíró (Párizs)

Király Béla politikus (USA)

Mark Palmer (amerikai nagykövet. Budapest) Laudátoruk: Bakos István volt

 

1990.

Kozma Imre plébános, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője (Budapest)

Zabolai– Csekme Éva ENSZ tisztviselő (Genf, Svájc)

Magyar Baráti Közösség (USA)

Victor Meier újságíró (Bécs, Ausztria) Laudátoruk: Bakos István volt

Kazuyuki Tanimoto japán zenetudós Laudátora: Kósa Ferenc

 

 1991.

Tempfli József római katolikus megyés püspök (Nagyvárad)

Donald És Anikó Szánthó unitárius lelkész házaspár (Nagyvárad)

Halász Péter a HONISMERET főszerkesztője

Dorcas Aid International szervezet (Hollandia)

Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK)

Laudátoruk: Nagy Gáspár volt

 

1992.

Kórógy község (Délvidék)

OSZK Nemzetközi Csereszolgálat Laudátoruk: Bakos István volt

Dr.Tabajdi Csaba kisebbségi szakértő (Budapest) Laudátora: Vekerdi László

 

1993.

Perka Margit És Mihály tanár házaspár (Szabófalva, Románia)

Géczi Lajos nagykaposi tanár (Szlovákia) Laudátoruk: Halász Péter volt

 

1994.

Jelenits István piarista tanár

†Levendel László orvos

Királyhelmec városa (Szlovákia)

Amerikai Öregdiákok Bessenyei György Köre (USA)

Erdélyi Magyar Gazdák Egyesülete (Kolozsvár) Laudátoruk: Bakos István volt

 

1995.

Bónis Lajos mezőgazdasági mérnök (Budapest) L: Márton János

Czirják Árpád érseki helynök, kanonok (Kolozsvár) L: Szervátiusz Tibor

DUNA TV Közép-európai Magazinja (Budapest) L: Beke György

Kmcssz. Hunyadi Mátyás Munkaközössége (Kanada) L: Bakos István

Zrínyi Ifjúsági Kör (Buenos Aires, Argentina) L: Zika Klára

 

1996.

Horváth Antal kanonok (Csikszentdomokos, posztumusz)

Jáki Sándor Teodóz bencés tanár Laudálta őket: Halász Péter

Bohumil Dolezal történész (Prága, Csehország) L: Kiss Gy. Csaba

Sárközy Péter egyetemi tanár (Róma) L: Bakos István

Könyves Kálmán Szabadegyetem (Sao Paulo, Brazilia) L: Zika Klára

 

 1997.

Ladocsi Gáspár katolikus tábori püspök (Budapest) L: Szikora József

Majnek Antal kárpátaljai katolikus püspök (Munkács) L: Milován Sándor

Ausztráliai Magyar Élet szerkesztősége (Melbourne– Sydney) L: Kardos Béla

 

1998.

Böjte Csaba ferences szerzetes (Déva) L: Jelenits István

Dr. DEÁK ERNŐ történész (Bécs) L: Bakos István

Kettős János református lelkész (Szentlászló-Kopács,Horvátország) L: Mák Ferenc

 

 1999.

Berszán Lajos esperes-plébános (Gyimesfelsőlok, Románia) L: Halász Péter

Prágay Dezső vegyészprofesszor (München) L: Fülöp Zsuzsanna

Zalabai Zsigmond irodalomtörténész (Somorja, Szlovákia) L: Filep Tamás Gusztáv

 

2000.

Atzél Endre jogász (Budapest)

Beder Tibor tanfelügyelő (Csíkszereda, Székelyföld) Laudálta őket: Beke György

Cseh Tibor közíró, lapszerkesztő (USA) L: Ludányi András

Utasi Jenő rk. plébános (Tóthfalu, Vajdaság) L: Juhász Judit

 

2001.

Horváth Arany szerkesztő (Erdély) L. Czirják Árpád

Melbournei Magyar Központ (Ausztrália) L: Bakos István

Vármegye Galéria (Budapest) L: Németh Ágnes

 

2002.

Franz König bíboros (Bécs, Ausztria) L: Tempfli József, nagyváradi rk. megyéspüspök

Bókay András mérnök (Franciaország) L: Németh Ágnes

Körösmező magyarsága (Kárpátalja) L: Vári Fábián László

 

2003.

Balogh Ferenc művésztanár (Kolozsvár-Bp.) L: Demény Attila, Kolozsvár

Bethlen Otthon (Ligonier, USA) L: Kovács Ilona

Göncz László közíró (Lendva, Szlovénia) L: Pomogáts Béla

 

2004.

Krakkói Nemzetközi Kult. Központ (MCK, Lengyelország) L: Kiss Gy. Csaba

Svédországi Magyarok Orsz. Szövets. (SMOSZ, Stockholm) L: Deák Ernő

Wurst Erzsébet oktatásszervező (Bécs, Ausztria) L: Újváry Gábor

 

2005.

Bécsi Szent István Egylet L: Dr. Jakubinyi György, Erdély érseke, (Gyulafehérvár)

Máramarosszigeti Leöwey Klára Líceum L: Duray Miklós, (Pozsony)

Szabadkai Széchenyi István Általános Iskola L: Lezsák Sándor

 

2006.

Sisa István közíró (USA) L: Magyaródy Szabolcs (Kanada)

Magyar Kultúra Alapítvány L: Bakos István

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség L: dr. Seress Zsuzsa

 

2007.

NEM tartottunk díjátadó ünnepséget, nem adtunk senkinek Márton Áron Emlékérmet

 

2008.

Dr. Bábel Balázs Kecskemét-kalocsai érsek, metropolita L: Lezsák Sándor

Kiss József a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum ny. természetrajz tanára L: Németh Ágnes

Szente Imre író, költő műfordító (Svédország) L: Gyurácz Ferenc (Vasszilvágy)

 

2009.

Aracs délvidéki magyar folyóirat, Laudálta: Hódi Sándor (Ada, Szerbia)

 

2010.

Puskás László görög katolikus pap (Kárpátalja) L: Lezsák Sándor, tanár, az Országgyűlés alelnöke

Magyar Katolikus Rádió laudálta: Bábel Balázs érsek, metropolita.

 

2011.

P SZŐKE JÁNOS ATYA Márton Áron posztulátora L: Dr. Mészáros István oktatástörténész

2012.

PÁKH TIBOR jogász, a nemzeti ellenállás hőse L: Kiss Gy. Csaba

KUNCKELNÉ DR. FÉNYES ILDIKÓ fizikus, a LAMOSzSz elnöke L: Zika Klára

AGÓCS SÁNDOR költő, szerkesztő, az ANTOLÓGIA Könyvkiadó vezetője L: Ács Margit