Tájékoztató a BGA díjátadó ünnepségével kapcsolatban

A Bethlen Gábor Alapítvány támogatói, eddigi kitüntetettjei, munkatársai részére

 

Kedves Barátaink!

 

A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma az Alapítvány 31. évi díjátadó ünnepségére készül, amelyet november 15-én 17 órától a pesti Vármegyeháza Dísztermében rendezünk. Idei kitüntetettjeink a Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Magyarország és a nyugati diaszpóra jeles képviselői, akik kiemelkedő közösségi szolgálatukkal, kulturális, lelki és szellemi támaszai a világban élő magyarságnak.  Csáky Pál író, EP képviselő, Matl Péter szobrász-, festőművész, Hadnagy Jolán óvónő, Juhász Judit rádiós újságíró, kulturális szervező, Pátkai Róbert ny. evangélikus püspök, az angliai magyar közösség volt elnöke – méltató bemutatás kíséretében – veheti át kitüntetését az ünnepi eseményen, amelyre tisztelettel, szeretettel hívjuk és várjuk Önöket.

Az ünnepi esemény fő eleme a kitüntetések átadása. A ceremónián a Teleki Pál érdeméremmel kitüntetett Misztrál Együttes oldja föl zenéjével a beszédeket. Egy ösztöndíjat is átadunk továbbá. Szabó András előadóművész lesz a műsorvezető. Rajta és a közreműködőkön múlik, hogy lehetőleg másfél óránál ne legyen hosszabb az ünnepség. Utána az előtérben gratulálhatunk, beszélgethetünk, koccinthatunk a Béres Pincészet borával, és a farkaslakai pálinkával.

Régebben az ünnepi est elején hangzott el rövid tájékoztatás az Alapítvány éves munkájáról. Ez a nyilvános számadás visszajelzés, köszönet volt híveinknek, a baráti közösségnek támogatásukért, közreműködésükért. Időkímélés céljából ezúton tájékoztatom most a közönséget az év fontosabb eseményeiről. A kezdet kezdetén, a nacionalista bélyeget viselő civil szervezetünkről nem, vagy elvétve tudósított a pártállami média, tiltólistán voltunk, azért adtunk élő tájékoztatást, hogy tudjanak nemzetépítő tevékenységünkről, ismerjék meg kitüntetetteinket, akcióink sorsát. Olykor úgy tűnik, mintha ma is mostohái lennénk a magyar médiának. Emlékeztetek a 2013 október 23-án Kolozsváron tartott nemzeti ünnepünkre, amikor Bethlen Gábor bronzszobrát közadakozásból létrehoztuk, fölavattuk. Ez a kortörténeti esemény itthon alig kapott publicitást. A nyilvánosság hiányát pótoltuk a díjátadó ünnepségeken elhangzott rövid beszámolóinkkal, s a 2016 Karácsonyán megjelent „A Bethlen Gábor Alapítvány Aranykönyve” készítésével és kiadásával is. A reformáció 500. emlékévének ünnepi kiadványaként elkészült kiadványunk a BGA 2005 utáni működését, fontos eseményeit közli a szoborállítás történetével együtt.

 

Az Aranykönyvben dokumentáltan bemutatjuk a Magyar Forradalom 50. évfordulóján, 2006-ban alapított „becsületrendünk” a Teleki Pál Érdemérem történetét is. Olvashatják az akkoriban regnáló szocialista-liberális kormány merényletét a nemzeti ünnepen, s tiltakozó akcióinkat, amelynek következményeként tíz esztendeje, 2007-ben a BGA 22. díjátadó ünnepségét nem tarthattuk meg. A kormányzati diszkrimináció elleni tiltakozásul, a BGA kuratóriumi elnöke lemondott tisztségéről. Két éven át őrlődtünk – Csoóri Sándor alapítóval is vívódva –, a lét és nemlét határán. A kuratóriumi tagok kitartásának és egykori vidéki titkárunk – a Bethlen Gábor díjas, Teleki Pál érdeméremmel is kitüntetett – Lezsák Sándor írónak, országgyűlési képviselőnek köszönhető, hogy a 2009. december 9-én az Uránia Nemzeti Színházban tartott díjátadó ünnepségen Bíró Zoltán tájékoztathatta a közönséget, hogy „Lezsák Sándor – átérezve az Alapítvány vezetői válságát – elvállalta a kuratórium tagságát és az elnöki tisztséget.”  2009 december 4-én temettük első kuratóriumi elnökünket, a derék Márton Jánost, aki – a 2007. január 4-én elhunyt Nagy Gáspár titkárunkkal együtt – 1999-ig kormányozta az Alapítványt.

A Teleki és a Bethlen szoborállítást követően, 2017-ben a BGA fő programja volt, hogy Rieger Tibor Magyarok Nagyasszonya szakrális szobrának fölállítása, avatása 2017. augusztus 19-én, a csallóközi Királyfiakarcsán megvalósuljon. Ennek érdekében a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma, a felvidéki Szövetség a Közös Célokért társulás és a királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás vezetői – az adományozó Rieger Tibor, szobrászművész részvételével –, létrehozták a Magyarok Nagyasszonya Szoborbizottságot.

A szobor megáldása Királyfiakarcsán, 2017. augusztus 19-én

A Szoborbizottság fővédnökei: Csáky Pál, Duray Miklós, Kozma Imre atya és Lezsák Sándor. A szervező bizottság elnöke: Bakos István (BGA), társelnöke: Pogány Erzsébet (SzAKC), tagjai: Rieger Tibor, Erdős Péter (PBT), Magyary Rozália (BGA MNA szoboralap). A 25 fős védnöki testületbe felvidéki és magyarországi személyiségeket és szervezeti vezetőket kértünk föl. A Magyar Kultúra Napja alkalmából meghirdettük a közadakozást a szoborállításra; megkezdtük az ünnepi előkészületeket. A szoborállítás anyagi alapjainak előteremtése mellett fontos feladat a szoboravató ünnep lelki előkészítése, annak tudatosítása a magyar közvéleményben, hogy a királyfiakarcsai Magyarok Nagyasszonya szobor a Kárpát-medence egészének 21. századi emlékműve. A Szoborbizottság tanácskozása 2017. április 12-én Lezsák Sándor fővédnök alelnöki irodájában, az Országházban volt, amelyet 13 órakor sajtótájékoztatóval zártak. A Parlament Felsőházi Termében – a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapján –, a Rákóczi Szövetség aznap délutáni megemlékezésén részt vettek a Szoborbizottság képviselői.

A szoborbizottság tagjai a felavatás után a szobor előtt

A Bethlen Alapítvány hagyományos „Trianon 97 – Teleki” emlékező estjét június 9-én, Máriaremetén – a Magyarok Nagyasszonya szobor fővárosi bemutatója helyszínén – a Kisboldogasszony Bazilikában tartotta. A Kuratórium – magyarságszolgálata elismeréseként –, Teleki Pál érdeméremmel ekkor tüntette ki:

Dr. Horváth Bélát, a Kölcsey Kör alapítója, egykori Ogy. képviselő, közéleti szolgálatost

Molnár Pál közírót, a Vasárnapi Újság egykori főszerkesztőjét, a Balassi kultusz éltetőjét,

a Mika Sándor Egyesületet, az Eötvös Coll. Történész Műhelye volt tagjainak szövetségét

a Rákóczi Szövetséget,  a felvidéki magyarok hazai érdekképviselője és támogató szervezetét

a Széchenyi Kört a müncheni magyarok 40. éve működő kulturális, közéleti fórumát

Török Mátét és a Misztrál Együttes kulturális- közéleti szerepvállalását, nemzeti szolgálatát. Dr. Horváth János professzorral, a budavári Teleki Pál szoborállítás parlamenti szószólójával nemrég megállapodtam abban, hogy az elhalt Teleki Pál Emlékbizottságot – néhány túlélő tagunkat – a Teleki Pál érdemérem eddigi kitüntetettjeivel újjászervezzük. Rendületlenül küzdünk a kiváló tudós-államférfi törvénysértően kitiltott budavári szobrának felállításáért!

A kitüntetett Török Máté (b) és a Misztrál Együttes tagjai

2017 május 24-ki kuratóriumi ülésen mérlegeltük az Alapítvány jövőjét, s döntöttünk a Kuratórium vérfrissítéséről, fiatalításáról, a stafétaváltás elindításáról.

A Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma egyhangúlag tagjává választotta:

Hágen Ádám politológust, az IKON vezetőségi tagját, az Országgyűlés munkatársát

Házi Balázs történészt, szerkesztőt, a RETÖRKI levéltáros munkatársát,

Nagymihály Zoltán történészt, közírót, a RETÖRKI munkatársát,

Dr. Szabó András tanárt, közírót és előadóművészt.

A három ifjú kurátor és Dr. Szabó András irodalomtörténész, aki előadóművészként régi munkatársunk, lelkesen bekapcsolódtak a kuratóriumi munkába. A „Szíves kalauz a királyfiakarcsai Magyarok Nagyasszonya szoborhoz” c. ünnepi kiadvánnyal mutatkoztak be 2017 augusztus 19-én a királyfiakarcsai szoborátadó ünnepség lelkes közönségének, akik emlékül kapták a szoborállítás a Bethlen Gábor Alapítvány általuk készített ragyogó könyvajándékát. A nagysikerű csallóközi ünnep, a szoborállítás és annak szellemi üzenetét hordozó „Szíves kalauz” Alapítványunk elismerését, megbecsülését növeli.

A Kuratórium stafétaváltásának biztató kezdete a megújuló honlap működtetése, amelyet ifjú kurátoraink vállaltak. A november 15-ki díjátadó ünnepségünk előkészítésében is közreműködtek, s remélem a jövőben a rendezvény szervezésének oszlopai lesznek. A Kuratórium megbízásából már ők gondozzák, s adják át az újonnan alapított Bethlen Gábor kutatói ösztöndíjat is.

Társunk a díjátadó ünnepségünkön a Tamási Áron-díj kuratóriuma, amelynek új elnökét Falusi Márton írót, a Hitel folyóirat szerkesztőjét is köszönthetjük ünnepségünkön. A Kuratórium nevében ő adja át Hadnagy Jolán Farkaslakai óvónő kitüntetését.

Bibó István emlékkiállítást nyitott meg november 3-án Tarnai Richárd kormánymegbízott úr, házigazdánk, amely a Díszudvarban látható. Megtekintését a díjátadó ünnepség résztvevőinek szívből ajánljuk, kérjük, fél órával korábban érkezzenek, akik szeretnék megnézni.

A kitüntetetteknek és hozzátartozóiknak korlátozott számban parkolási lehetőséget biztosítunk, amelyet előre kell jelezniük segítő társunknak, Dohány Zsuzsának, a Pest megyei Kormányhivatal rendezvényszervezőjének. Villámpostájának címe: dohany.zsuzsa@pest.gov.hu

Buda, 2017. november 5-én.

Tisztelettel:

Bakos István

ügyvivő kurátor

MEGHÍVÓ 2017 november 15-re (1700) https://bethlenalapitvany.com/bga-dijatado-2017/